Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Productieomstandigheden - Akkerbouw

Sterke toename uienproductie
3/30/2022

De afgelopen jaren hadden de akkerbouwers vaak te kampen met droge omstandigheden. Tijdens het teeltjaar 2021 was dit niet het geval. Sterker nog, in de zomer waren de omstandigheden vaak zo vochtig dat met name in de aardappelteelt de schimmeldruk (Phytophthora) hoog was. De oogst van graan verliep moeizaam omdat tijdens de oogsttijd er vaak neerslag viel. De oogstramingen van het CBS laten vooral bij uien een sterke stijging zien van de landelijke productie. Door een uitbreiding van het areaal en een hogere productie per hectare dan vorig jaar viel de landelijke productie van uien 12% hoger uit. De landelijke productie van aardappelen wordt 10% lager geraamd dan in 2020, bij een kleine afname van de productie per hectare. De productie per hectare van tarwe was in 2021 lager dan in 2020, die van gerst lag juist hoger. Bij de landelijke productie is het beeld andersom: meer tarwe en minder gerst door een groter tarweareaal en een kleiner gerstareaal dan in 2020.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page