Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Vleeskalverhouderij

Hogere contractvergoeding kalverenbedrijven maar verdere daling betaalrechten
12/18/2017

De totale opbrengsten op vleeskalverenbedrijven met blankvlees op contract nemen met 6% toe, terwijl de contractvergoeding 10% stijgt, vooral door schaalvergroting en ter compensatie van de lagere ontvangen betaalrechten dan in 2016. De overstap in 2015 van bedrijfstoeslagen naar de uniforme hectaretoeslag in 2019 heeft grote gevolgen voor de ontvangen EU-gelden voor de vleeskalverenbedrijven die weinig grond hebben. De bedrijven behalen naast contractvergoedingen en bedrijfstoeslagen ook andere opbrengsten en die worden in 2017 iets hoger geraamd dan in 2016. De voedergewassen brengen iets minder en de rundveehouderij iets meer op.

Achtergrond contracten
Het grootste deel van de blankvleeskalveren wordt in Nederland op contractbasis gehouden. De kalverenhouders ontvangen op basis van afgesloten contracten een vergoeding voor de geleverde arbeid, gebouwen en overige kosten. De contractgever levert de nuchtere kalveren en het voer aan de kalverhouders en bepaalt het tijdstip van afleveren van de slachtrijpe dieren. Ook de verdere verwerking en vermarkting is in handen van de contractgevers c.q. integraties.

 

Slachtingen en export
In 2017 zijn tot en met september 2% minder kalveren geslacht dan in 2016. Van de geslachte kalveren was 91% jonger dan 9 maanden. Het grootste deel van de kalfsvleesproductie wordt geëxporteerd. Het merendeel van de uitvoer gaat naar Italië, Duitsland en Frankrijk, waarvan Italië de belangrijkste afnemer is. In 2015 heeft Canada de grens opengesteld voor kalfsvlees uit 19 EU-landen waaronder Nederland. In het najaar van 2016 mag ook kalfsvlees naar de VS en eind 2017 heeft Taiwan de vrije import zonder invoerheffingen van kalfsvlees toegelaten. In 2017 zijn de prijzen van kalveren iets hersteld van de lage prijzen in voorgaand jaar omdat productie iets lager is.

Blank en rosé
De markt van rosévlees is duidelijk verschillend van die van blankvlees. De prijzen van blankvlees zijn de laatste jaren sneller gedaald dan die van rosé. Na die prijsdalingen zijn in 2017 op jaarbasis de prijzen van rosévlees en blankvlees af boerderij 3% hoger dan in 2016. De nuchtere kalveren voor de blankvleeskalveren werden in 2017 wel aanzienlijk duurder, net als die voor de rosé.

Opbrengsten
Ondanks de 3% hogere contractprijzen voor de blankvleeskalveren blijven de totale opbrengsten per vleeskalf per jaar gelijk. Per bedrijf nemen de opbrengsten wel toe door de grotere bedrijfsomvang. De ontvangsten uit betaalrechten nemen met 20% af, terwijl ook de opbrengsten uit verkochte voedergewassen iets afnemen. Voor de vrije mesters is de situatie in 2017 minder gunstig. De voerkosten gaan vooral omhoog door de flink gestegen prijzen van kunstmelkpoeder. Snijmais en rosébrok werden echter nauwelijks duurder. Dat geldt wel voor de aankoop van nuchtere kalveren. De stijging van de 3% hogere opbrengstprijzen was onvoldoende om die kostenstijging te compenseren. Daarbovenop komt de verdere afbouw van de betaalrechten die nog nauwelijks doorwerkt in aanpassing van de prijzen.

Ontwikkeling van prijzen in de vleeskalverhouderij (excl. BTW)
2014201520162017 (r)Mutatie(%)
 Nuchtere kalveren a)5062.557.584.847.5
 Stierkalveren voor rosé (roodbont)95102.597.5123.226.3
 Vleeskalveren wit b)4.84.74.44.63.4
 Vleeskalveren rosé > 8 mnd. c)3.23.23.13.23.2
 Prijs rosébrok (euro/100 kg)27.526.725.725.8.4
 Prijs snijmais (euro/1.000 kg)6158.55757.2.3
a) Stierkalveren per stuk, zwart- en roodbont 1e kwaliteit 47 kg, van Nederlandse afkomst; b) Euro per kg geslacht gewicht, 2e kwaliteit; c) Euro per kg geslacht gewicht.
Bron: Wageningen Economic Research
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Verlies- en winstrekening van vleeskalverbedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page