Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Leghennenhouderij

Gemiddeld hogere opbrengsten op leghennenbedrijven door fors gestegen eierprijzen
12/18/2017

De totale opbrengsten worden in 2017 voor het gemiddelde bedrijf 72.000 euro hoger geraamd door gemiddeld 17% hogere prijzen van consumptie-eieren en aanwas van dieren. Daarentegen hebben bedrijven die vanwege fipronil zijn geblokkeerd veel lagere opbrengsten door vernietigde eieren, ruien of vroegtijdig doden van hennen met langere leegstand.


De gemiddelde opbrengsten voor een leghennenbedrijf worden in 2017 geraamd op 1 miljoen euro. Dit is 72.000 euro hoger dan in 2016. De opbrengsten van eieren zijn voor 2017 duidelijk hoger geraamd doordat de gemiddelde eierprijs (inclusief contracten) 17% hoger is dan in 2016. Daarbinnen zijn wel grote verschillen. De marktprijzen voor scharreleieren zijn op jaarbasis met bijna 30% gestegen. De prijs van de verrijkte kooieieren steeg het sterkst in 2017, maar daarvan is het productieaandeel klein. Vooral in de zomermaanden was het prijsniveau van eieren veel hoger dan in 2016 dankzij een kleiner aanbod. De contractprijzen zijn dit jaar gelijk (scharreleieren) of iets hoger (vrije uitloopeieren) vastgesteld om verzekerd te zijn van voldoende aanvoer tegen redelijke prijzen. Maar bedrijven die vanwege fipronil zijn geblokkeerd kregen te kampen met veel lagere opbrengsten door vernietigde eieren, vroegtijdig doden van de hennen na de blokkade, ruien of alsnog vroegtijdig doden van hennen nadat het ruien niet succesvol bleek met vaak langere leegstand. De groep bedrijven met contractprijzen heeft geen profijt van de gestegen marktprijzen. Daarnaast is de aanwas in 2017 hoger dan voorgaand jaar, toen de aanwas 54.000 euro negatief was. De opbrengsten van slachtkippen zijn dit jaar iets hersteld van de klap in 2016. Vorig jaar veroorzaakte de ingestorte export van kippenvlees naar West-Afrika voor grote druk op de wereldmarktprijzen voor slachtkippen. Dit jaar verloopt de export voorspoediger.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page