Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Leghennenhouderij

Lagere opbrengsten op leghennenbedrijven
12/17/2020


De totale opbrengsten per bedrijf zijn in 2020 gedaald door de kleinere bedrijfsomvang en de prijsdaling van de uitgelegde hennen. De gemiddelde prijs van consumptie-eieren is per saldo gelijk gebleven.De gemiddelde opbrengsten voor een leghennenbedrijf worden in 2020 geraamd op bijna 1,1 miljoen euro. Dit is 8.000 euro lager dan in 2019. Een deel van die daling is het gevolg van 1% minder leghennen per bedrijf. De gemiddelde eierprijs (inclusief contracten) is per saldo gelijk aan 2019. Daarbinnen zijn wel grote verschillen te zien. De marktprijzen voor scharreleieren zijn op jaarbasis 3% gedaald. De gemiddelde marktprijs van verrijkte kooieieren is 7% gedaald. Dit jaar is door de coronacrisis de vraag naar eieren in supermarkten gestegen. Daarvan hebben vooral de prijzen van biologische eieren, vrije uitloopeieren en het Beter Leven keurmerk geprofiteerd. De contractprijzen van vrije uitloopeieren en biologische eieren zijn hoger geraamd. Omdat daarvan de vraag dit jaar groter is geworden, worden vooral de nieuw afgesloten contracten tegen lagere prijzen afgesproken. De contractprijzen van scharreleieren zijn in 2020 licht gestegen. De prijzen van slachtkippen zijn iets lager dan voorgaand jaar, evenals de prijzen van opgehokte jonge hennen.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page