Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Akkerbouw

Financiƫle opbrengsten akkerbouwbedrijven dalen licht
12/18/2017

Verwacht wordt dat de gemiddelde geldopbrengsten op akkerbouwbedrijven lager zullen uitvallen dan in 2016 (-3%). De gewasopbrengsten (in geld uitgedrukt) nemen in de meeste gevallen af.Naast opbrengsten uit gewassen (rond de 70% van de totale opbrengsten) ontvangen de meeste akkerbouwers inkomenstoeslagen. Deze toeslagen, gemiddeld bijna 28.000 euro per bedrijf in 2016, worden de komende jaren over alle land- en tuinbouwgrond exclusief glastuinbouw gelijk getrokken tot een flat rate (gelijk bedrag per hectare, verdeeld over een basis- en een vergroeningspremie). Verder wordt er gemiddeld per bedrijf in totaal ongeveer 30.000 euro aan opbrengsten gerealiseerd door het uitvoeren van werk voor derden en het verhuren van grond, gebouwen en werktuigen.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page