Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Opbrengsten - Akkerbouw

Hogere prijzen van gewassen zorgen voor stijging opbrengsten
3/30/2022

Door het hogere prijsniveau van de meeste akkerbouwgewassen worden de opbrengsten voor oogstjaar 2021 hoger geraamd dan voor 2020. De totale opbrengsten komen naar verwachting uit op 355.000 euro gemiddeld per bedrijf. Voor oogstjaar 2020 was dit bijna 40.000 euro lager.

Akkerbouwbedrijven die als gevolg van de coronacrisis omzetverlies leden, konden aanspraak maken op een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) uitgekeerd door RVO. In kalenderjaar 2021 bedroeg de TVL-steun gemiddeld over alle akkerbouwbedrijven in het Informatienet ongeveer 20.000 euro per bedrijf.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page