Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Liquiditeitspositie - Varkenshouderij

Meeste varkensbedrijven hebben een positieve kasstroom in 2017
12/18/2017


In 2017 heeft naar verwachting circa 80% van de varkensbedrijven een positieve netto-kasstroom. Dit betekent dat de ontvangsten voldoende zijn om aan alle betalingsverplichtingen (inclusief aflossingen) te voldoen dankzij de gunstige inkomens in het lopende verslagjaar. Voor circa 10% van de bedrijven is de kasstroom wel negatief, maar dat is op te vangen met liquide middelen en minder privé-uitgaven.


De ontwikkeling van de kasstroom geeft inzicht in de liquiditeitspositie van het bedrijf. De kasstroom wordt berekend door de opbrengsten te verminderen met de uitgaven. Een negatieve kasstroom betekent dat meer geld is uitgegeven dan is binnengekomen. Circa 80% van de varkensbedrijven zal in 2017 aan alle verplichtingen kunnen voldoen omdat de netto-kasstroom positief is. Bij de overige bedrijven zal een klein tekort ontstaan, dat op één of andere manier opgevangen moet worden. Voor een deel (13% van het totaal) van die bedrijven zal dat redelijk eenvoudig kunnen door het inzetten van eigen liquide middelen (zoals spaargeld) en besparing op de privé-uitgaven. Slechts een klein percentage varkensbedrijven heeft te negatieve kasstroom dat is op te vangen door ook de aflossingen uit te stellen. In de laatste groep zitten vooral vleesvarkensbedrijven. Dankzij de gunstige inkomens in het lopende verslagjaar zijn er in 2017 weinig bedrijven die grote aanpassingen moeten doen om het bedrijf te laten voortbestaan. In de jaren 2010-2015 is wel flink ingeteerd op het eigen vermogen.De ontwikkeling van de kasstroom geeft inzicht in de liquiditeitspositie van het bedrijf. De kasstroom wordt berekend door de opbrengsten te verminderen met de uitgaven. Een negatieve kasstroom betekent dat meer geld is uitgegeven dan is binnengekomen. Circa 80% van de varkensbedrijven zal in 2017 aan alle verplichtingen kunnen voldoen omdat de nettokasstroom positief is. Bij de overige bedrijven zal een klein tekort ontstaan, dat op één of andere manier opgevangen moet worden. Voor een deel (13% van het totaal) van die bedrijven zal dat redelijk eenvoudig kunnen door het inzetten van eigen liquide middelen (zoals spaargeld) en besparing op de privé-uitgaven. Slechts een klein percentage varkensbedrijven heeft te negatieve kasstroom dat is op te vangen door ook de aflossingen uit te stellen. In de laatste groep zitten vooral vleesvarkensbedrijven. Dankzij de gunstige inkomens in het lopende verslagjaar zijn er in 2017 weinig bedrijven die grote aanpassingen moeten doen om het bedrijf te laten voortbestaan. In de jaren 2010-2015 is wel flink ingeteerd op het eigen vermogen.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page