Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Liquiditeitspositie - Glastuinbouw

Bijna driekwart van de glastuinbouwbedrijven beschikken over voldoende liquide middelen
12/17/2020

In de glastuinbouw heeft in 2020 78% van de bedrijven voldoende ontvangsten om alle rekeningen te kunnen betalen. Voldoende kasstroom is een belangrijke voorwaarde voor de bedrijfscontinuïteit op de korte termijn. 


Bijna een kwart van de bedrijven heeft in 2020 een negatief saldo van de kasstroom. Deze is voor de meeste bedrijven op te vangen door op korte termijn te besparen op uitgaven zoals minder onderhoud, privé-uitgaven te verminderen dan wel het aanspreken van beschikbare reserves.

In 2020 heeft 6% van de glastuinbouwbedrijven een zodanig negatief saldo van de kasstroom, dat er meer moet gebeuren dan de aflossingen met 50% te verminderen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om herfinanciering of verkoop van onderdelen. In sommige gevallen is bedrijfsbeëindiging noodzakelijk.

Pot- en perkbedrijven staan er in 2020 qua liquiditeitspositie relatief gezien het beste voor: 90% van de bedrijven heeft voldoende liquide middelen en kan aan zijn lopende betalingsverplichtingen voldoen. Maar toch heeft ook een relatief groot deel (namelijk 8%) grote financiële problemen. Deze bedrijven hebben een dusdanig grote negatieve kasstroom dat grote aanpassingen noodzakelijk zijn om de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar te brengen.

De liquiditeitsposities van glasgroentebedrijven ligt het dichtste aan tegen het gemiddelde. Van de snijbloemen bedrijven heeft slechts 65% een positieve netto kasstroom. Dat is het laagste percentage van de drie typen. Het percentage bedrijven met acute betalingsproblemen bij groentebedrijven is wel even groot als bij de snijbloemenbedrijven. Dit is bij 5% van de bedrijven het geval. In de tussenliggende groepen is het percentage snijbloemen bedrijven hoger.

Cijfers over de solvabiliteit en moderniteiten kunt u vinden op binternet.   

Aantal faillissementen nog altijd laag
De goede bedrijfsresultaten in de glastuinbouw van de afgelopen jaren, en daarmee de goede vermogenspositie en liquiditeitspositie van de bedrijven, komt ook tot uiting in het lage aantal faillissementen. Volgens cijfers van het CBS tot en met oktober 2020 is het aantal uitgesproken faillissementen 5 voor de categorie teelt van eenjarige gewassen waaronder de glasgroente- en snijbloemenbedrijven vallen. Dit zijn er 3 minder dan in dezelfde periode in 2019. Bij ‘sierplanten’ zijn welgeteld 2 faillissementen geweest. Onder ‘sierplanten’ vallen onder andere planten maar ook bloembollen en bedrijven die heesters telen. Dit jaar konden bedrijven in nood ook gebruik maken van de verschillende steunregelingen in verband met de coronacrisis. Daarnaast kunnen bedrijven ook door andere redenen ophouden te bestaan. Fusies, geen opvolging hebben of gebrek aan toekomstperspectief zijn naast faillissement, reden tot bedrijfsbeëindiging. 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page