Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Liquiditeitspositie - Glastuinbouw

Ruim 80% van de glastuinbouwbedrijven zijn liquide
12/18/2017

Voldoende kasstroom is een belangrijke voorwaarde voor de bedrijfscontinuïteit op de korte termijn. In de glastuinbouw heeft 83% van de bedrijven voldoende ontvangsten om alle rekeningen te kunnen betalen. Nog eens 10% van de bedrijven heeft weliswaar een negatieve kasstroom maar die is op te vangen door te besparen op uitgaven zoals minder onderhoud te plegen, privé-uitgaven te verminderen dan wel het aanspreken van beschikbare liquiditeiten.


In 2017 geldt voor slechts 2% van de glastuinbouwbedrijven dat er meer moet gebeuren dan 50% van de aflossingen te verminderen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om herfinanciering of verkoop van onderdelen of bedrijfsbeëindiging. Door het derde jaar op rij met gemiddeld hoge inkomens zijn er in 2017 dus relatief weinig bedrijven geweest met dergelijke grote betalingsproblemen.

De groep bedrijven die het in 2017 relatief gezien het slechtst ervoor staat zijn de glasgroentebedrijven. Hiervan zijn nog altijd 79% van de bedrijven voldoende liquide. Nog eens 13% van dit bedrijfstype kan door kleine aanpassingen te doen in het bestedingspatroon haar liquiditeitspositie verbeteren. Dit kan door bijvoorbeeld besparing op uitgaven of inzet van liquiditeiten. Op 4% van de bedrijven moet tot maximaal 50% van de aflossingen worden beperkt. Voor 5% van de bedrijven zijn zwaardere acties noodzakelijk.
Bij snijbloemenbedrijven zijn 87% en bij pot- en perkplanten bedrijven zijn 84% van de bedrijven liquide. Een relatief groot deel van de pot- en perkplanten bedrijven heeft een negatieve kastroom waarbij het noodzakelijk is om 50% van de aflossingen te beperken. Dit percentage is 10%.

Minder faillissementen
De goede liquiditeitspositie van de bedrijven is ook terug te vinden in de daling van het aantal faillissementen. Tot en met oktober 2017 is dit van 12 naar 7 verminderd ten opzichte van de vorige periode. Dit geldt voor de categorie 'teelt van eenjarige gewassen' waar onder andere de glasgroente- en snijbloemenbedrijven vallen. Bij ‘sierplanten’ is er ook een sterke daling. Tot en met oktober 2017 werden er 2 faillissementen genoteerd tegenover 5 in de eerste 10 maanden van 2016. Het aantal faillissementen lag in eerdere jaren veel hoger. Zo gingen er in 2012 nog ruim 30 sierteeltbedrijven en bijna 55 bedrijven met een eenjarige teelt failliet, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page