Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Liquiditeitspositie - Glastuinbouw

De glastuinbouwbedrijven beschikken nu nog over voldoende liquide middelen
3/30/2022

In de glastuinbouw had in 2021 85% van de bedrijven voldoende financiële middelen om alle rekeningen te kunnen betalen. Voldoende kasstroom is een belangrijke voorwaarde voor de bedrijfscontinuïteit op de korte termijn.Ongeveer 15% van de bedrijven had in 2021 een negatief saldo van de kasstroom. Deze was voor de meeste bedrijven op te vangen door op korte termijn te besparen op uitgaven zoals minder onderhoud, privé-uitgaven te verminderen dan wel beschikbare reserves aan te spreken.

In 2021 heeft 3% van de glastuinbouwbedrijven een zodanig negatief saldo van de kasstroom dat er meer moest gebeuren dan de aflossingen met 50% te verminderen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om herfinanciering of verkoop van onderdelen. In sommige gevallen was bedrijfsbeëindiging noodzakelijk.

Snijbloemenbedrijven stonden er in 2021 qua liquiditeitspositie relatief gezien het beste voor: 93% van de bedrijven had voldoende liquide middelen en kon aan zijn lopende betalingsverplichtingen voldoen. Ook was er maar 4% van de bedrijven met een negatieve kasstroom, die op te vangen is door aflossingen te beperken.

In deze groep zaten 7% van de glasgroentebedrijven. Vier procent van de glasgroentebedrijven had grote financiële problemen. Deze bedrijven hadden een dusdanig grote negatieve kasstroom dat grote aanpassingen noodzakelijk waren om de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar te brengen.

In 2022 kunnen de getoonde percentages snel veranderen. Gezien de hoge energieprijzen kunnen voor bedrijven die geen goede energiecontracten hebben bedongen, of waar bestaande contracten aflopen en die de komende maanden geen inkomsten uit productverkoop hebben, liquiditeitsproblemen ontstaan. Er zijn signalen dat vooral in de glasgroentesector bedrijven soms teelten uitstellen of op een andere manier op kosten besparen om de winterperiode te kunnen overbruggen. Het betalen van belastingen vanwege goede resultaten in het verleden helpen dan niet.

Cijfers over de solvabiliteit en moderniteiten kunt u vinden op binternet.   

Aantal faillissementen in 2021 nog altijd laag
De goede bedrijfsresultaten in de glastuinbouw van de afgelopen jaren, en daarmee de goede vermogenspositie en liquiditeitspositie van de bedrijven, komt ook tot uiting in het lage aantal faillissementen. Volgens cijfers van het CBS is het aantal uitgesproken faillissementen 4 voor de categorie ‘teelt van eenjarige gewassen’; waaronder de glasgroente- en snijbloemenbedrijven vallen. Dit zijn er 3 minder dan in 2020. Bij ‘sierplanten’ zijn welgeteld 2 faillissementen geweest. Onder ‘sierplanten’ vallen onder andere planten maar ook bloembollen en bedrijven die heesters telen. Dit jaar konden bedrijven in nood ook gebruikmaken van de verschillende steunregelingen in verband met de coronacrisis. Daarnaast kunnen bedrijven ook door andere redenen ophouden te bestaan. Fusies, geen opvolging hebben of gebrek aan toekomstperspectief zijn, naast faillissement, reden tot bedrijfsbeëindiging. Veelal komen faillissementen ook niet in het openbaar maar worden bedrijven onderhands verkocht.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page