Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Kosten - Zetmeelbedrijven

Prijsdalingen zorgen voor gelijkblijvend kostenniveau
12/17/2020

De betaalde kosten en afschrijvingen worden gelijk geraamd aan het kostenniveau van 2019, namelijk op ongeveer 270.000 euro. De hoeveelheid inputs blijft grotendeels gelijk, maar prijzen van enkele belangrijke inputs zijn gedaald zoals diesel, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Vanwege beregening en de moeizame grondbewerking is wel gerekend met een hogere input van diesel. Naar verwachting stijgen ook de betaalde arbeidskosten. De voornaamste kostenpost op zetmeelbedrijven is materiƫle activa; een kleine 50% van de totale kosten. Hieronder vallen kosten als brandstoffen, afschrijving, onderhoud van gebouwen en machines en betaalde pacht. Over de lange termijn gezien nemen de totale kosten per bedrijf toe. Dit heeft deels te maken met de toegenomen bedrijfsomvang en deels met hogere prijzen voor bedrijfsmiddelen, grond, gebouwen en werktuigen.

Naast de betaalde kosten zijn er ook berekende kosten die niet betaald worden: de vergoeding voor de arbeid van de ondernemer en zijn gezin en voor hun kapitaalinzet. De berekende kosten stegen licht tot bijna 90.000 euro per bedrijf.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page