Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Inkomen uit bedrijf - Opengrondstuinbouw

Hoger inkomen in fruitteelt, boomkwekerij en bloembollenteelt, lager inkomen in vollegrondsgroenteteelt
12/18/2017

Voor de fruitteelt en de boomkwekerij wordt voor 2017 ten opzichte van 2016 gemiddeld een bescheiden inkomenstoename geraamd van enkele duizenden euro's per bedrijf. Beide sectoren profiteren van gestegen opbrengstprijzen. Om dezelfde reden stijgen de inkomens in de bloembollenteelt gemiddeld met 10.000 euro per bedrijf. Op de vollegrondsgroentebedrijven wordt daarentegen een daling van gemiddeld een kleine 10.000 euro verwacht als gevolg van lagere productprijzen.In de fruitteelt en boomkwekerij wordt voor 2017 ten opzichte van 2016 een inkomenstoename verwacht van 41.000 naar 44.000 euro respectievelijk van 52.000 naar 57.000 euro. Op de vollegrondsgroentebedrijven wordt een inkomensdaling verwacht van 57.000 naar 48.000 euro en op de bloembollenbedrijven een stijging van 133.000 naar 143.000 euro. Het inkomen uit bedrijf blijft daarmee op de fruitteeltbedrijven op een relatief laag niveau, ondanks de toename in 2017. Ook op de vollegrondsgroentebedrijven zakt het gemiddelde inkomen onder 50.000 euro. Op de bollenbedrijven blijft het inkomen op een relatief hoog niveau in vergelijking met de andere opengrondsectoren, mede dankzij een inkomenstoename met 10.000 euro in 2017. De verschillen tussen de vier sectoren zijn groot, met name tussen de bloembollenteelt en de overige drie sectoren. Maar ook binnen de sectoren treden grote verschillen tussen bedrijven op, onder andere door verschillen in assortiment en handelsvaardigheden.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page