Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Inkomen uit bedrijf - Akkerbouw

Inkomen op akkerbouwbedrijven daalt licht
12/18/2017

Het inkomen op de akkerbouwbedrijven (exclusief zetmeelbedrijven) wordt voor het oogstjaar 2017 geraamd op ongeveer 25.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dat is een daling ten opzichte van het jaar ervoor toen het inkomen ruim 40.000 euro bedroeg. De opbrengsten worden lager geraamd bij een gelijkblijvend kostenniveau.
De spreiding in bedrijfsresultaten tussen de akkerbouwbedrijven is erg groot. Zo realiseert 20% van de akkerbouwers een inkomen lager dan 25.000 euro negatief, maar kan ook 20% een inkomen realiseren van meer dan 50.000 euro positief. De bedrijfsomvang van de akkerbouwers met een laag inkomen is gemiddeld genomen lager dan bij de collega's met een hoog inkomen. Op de kleinere bedrijven realiseert men over het algemeen lagere opbrengsten en iets hogere kosten per hectare. Dit laatste betekent dat men op de grote bedrijven profiteert van schaalvoordelen. De spreiding wordt ook veroorzaakt door verschillen in bouwplan en afzetstrategie.

De verwachting is dat het inkomen van de zetmeelaardappelbedrijven ongeveer gelijk blijft. Vooral de hoge productie per hectare van suiker draagt hieraan bij.   


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page