Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Inkomen uit bedrijf - Akkerbouw

Inkomen uit bedrijf neemt toe door hogere opbrengsten
3/30/2022

Door het hogere prijsniveau van de gewassen wordt een stijging van het inkomen uit bedrijf geraamd voor oogstjaar 2021. Het geraamde inkomen komt uit op bijna 66.000 euro per onbetaalde aje, dit is een toename van ruim 35.000 euro ten opzichte van het jaar ervoor.

De spreiding in inkomen is er elk jaar groot. Dit wordt veroorzaakt door verschillen in bouwplan, afzetwijze van geoogste producten en regionale verschillen in de productieomstandigheden (mate van droogte of juist extreme neerslag). Geraamd is dat meer dan 20% van de bedrijven een inkomen van 9.000 euro of minder zal realiseren. Anderzijds is er een even grote groep met een inkomen van meer dan 100.000 euro per onbetaalde aje.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page