Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Economisch resultaat
     
Economisch resultaat
Select an indicator
Inkomen uit bedrijf - Akkerbouw

Inkomen akkerbouwbedrijven gaat verder omlaag
12/17/2020

Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje lag de laatste jaren tussen de 40.000 en 45.000 euro. In het droge jaar 2018 lag het inkomen duidelijk boven dit niveau. De raming van het inkomen voor oogstjaar 2020 bedraagt ongeveer 41.000 euro. Dit is het resultaat van achterblijvende opbrengsten bij een licht gedaald kostenniveau.  

De spreiding in inkomen is er elk jaar. Dit wordt veroorzaakt door verschillen in bouwplan, afzetwijze van geoogste producten en regionale verschillen in de productieomstandigheden (mate van droogte). Bedrijven die in 2020 vooral afhankelijk zijn van de opbrengsten van consumptieaardappelen op de vrije markt kennen naar verwachting een beduidend minder jaar dan bedrijven die kunnen profiteren van bijvoorbeeld de hoge uienprijzen. De spreiding in inkomen tussen bedrijven is altijd groot. Verschillen worden veroorzaakt door verschillen in bouwplan, afzetwijze (contract of vrije markt) en teeltomstandigheden (droogte). Geraamd is dat meer dan 20% van de bedrijven een negatief inkomen van minder dan -13.000 euro zal realiseren. Anderzijds is er ook een groep van meer dan 20% met een inkomen boven de circa 70.000 euro per onbetaalde aje.

Regionale inkomensverschillen in 2019 kleiner dan in 2018
Het verschil in inkomensniveau tussen de regio&39;s was in 2019 aanzienlijk kleiner dan in 2018. Destijds waren vooral de prijzen van consumptie- en pootaardappelen en uien hoog. Bedrijven die voldoende beregeningscapaciteit hadden, konden profiteren van het hoge prijsniveau. In 2019 scoorden de bedrijven in het Noordelijk en Centraal kleigebied bovengemiddeld met ruim 65.000 euro per onbetaalde aje. Voor de andere gebieden lag het inkomensniveau tussen de 20 en 35 duizend euro. In het Noordelijk en Centraal kleigebied worden relatief veel pootaardappelen geteeld. Met dit gewas werd in 2019 een goed resultaat gehaald. In het kleigebied lag dit saldo nog hoger dan landelijk. Ook werd er met zaaiuien een hoger saldo gerealiseerd dan gemiddeld op de akkerbouwbedrijven.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page