Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Draagvlak en imago
     
Draagvlak en imago
Select an indicator
Maatschappelijke waardering - Tuinbouw

Maatschappelijke waardering positief
1/27/2017

De maatschappelijke waardering van de tuinbouw is relatief hoog. Ten opzichte van Nederlandse referentiesectoren wordt de tuinbouw net zo positief gewaardeerd als de sierteeltsector en positiever dan andere Nederlandse productiesectoren zoals informatietechnologie, de meubelindustrie en textielindustrie. De waardering van de tuinbouw is in vergelijking met zowel 2012 als 2014 stabiel gebleven.In de Agrifoodmonitor 2016 zijn factoren geïdentificeerd die de maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector verklaren. Deze vallen uiteen in satisfiers en dissatisfiers. Hieruit komen naar voren zogenoemde opstekers (met hogere scores op satisfiers en lagere scores op dissatisfiers) en aandachtspunten (met lagere scores op satisfiers en hogere scores op dissatisfiers).

Opstekers
• Relatief positieve score op de satisfiers betrokkenheid, reputatie, vertrouwen, positieve emoties en perceptie van genomen maatregelen. Dit betekent dat de sector een relatief positief beeld bij burgers oproept. Ze voelen zich in verhouding tot andere subsectoren meer betrokken bij de sector, er is veel vertrouwen in de voedselveiligheid, voedselproductie en samenwerking tussen schakels in de keten. Van de verschillende vormen van vertrouwen is alleen vertrouwen in samenwerking in 2016 een verklarende factor voor de maatschappelijke waardering. Ook op de belangrijkste verklarende factor reputatie scoort de tuinbouw relatief hoog. Bovendien is de reputatie toegenomen ten opzichte van 2012. De sector roept verder relatief veel positieve emoties op. Men heeft ook het idee dat de sector relatief veel maatregelen neemt op een bundeling van gebieden zoals milieu, gezondheid en andere maatschappelijke issues.
• Relatief lage scores op de dissatisfiers ambivalentie en negatieve emoties. Er zijn relatief weinig tegenstrijdige gevoelens als men denkt aan groenten en fruit en de manier waarop deze worden geproduceerd. Ook roept de sector weinig negatieve emoties op.

Aandachtspunten
• Hoewel het vertrouwen in samenwerking in de tuinbouwsector ook in 2016 hoog is, scoort de sector in 2016 wel iets minder positief op vertrouwen dan in 2014.

Productspecifieke signalen
De productspecifieke signalen zijn gebaseerd op de vergelijking van welke waarden consumenten belangrijk vinden en welke ze associëren met producten van de sector.
• Consumenten vinden de waarden goede smaak, gezond voor me, natuurlijk, veiligheid, betaalbaarheid, 'goed gevoel', 'goed voor de lijn', 'geeft mijn lichaam energie' belangrijk en associëren deze waarden ook met tuinbouwproducten. Smaak, gezondheid, natuurlijk, 'goed gevoel' en 'geeft mijn lichaam energie' zijn voor tuinbouwproducten zelfs bovengemiddeld belangrijke waarden. Het is daarom aanbevelenswaardig om tuinbouwproducten als smakelijk, gezond, natuurlijk, betaalbaar, veilig, zorgend voor een goed gevoel, goed voor de lijn en vol energie neer te zetten. Dit vinden consumenten belangrijke waarden en zo worden tuinbouwproducten ook in sterke mate ervaren.
• Consumenten associëren tuinbouwproducten met producten die er mooi uit ien en 'bekend voor me zijn' terwijl deze waarden niet bij de topwaarden terugkomen.


Kies een sector
Contactpersoon
Marleen Onwezen
070-3358175
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Marleen C. Onwezen, Machiel J. Reinders, & Harriëtte M. Snoek (2016). De Agrifoodmonitor 2016: Hoe burgers de Agri & Food sector waarderen. Rapport 2016-111; Wageningen Economic Research, Den Haag


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page