Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Dierenwelzijn
     
Dierenwelzijn
Select an indicator
Integraal duurzame stal - Veehouderij

Gestage groei integraal duurzame stallen
10/4/2017

Op 1 januari 2017 bedroeg het aandeel integraal duurzame stallen 13,6%. De streefwaarde van 14% die het ministerie van Economische Zaken hanteert is hiermee vrijwel gehaald. In de pluimveehouderij zijn relatief de meeste integraal duurzame stallen, namelijk 33,4%. In de varkenshouderij en de rundveehouderij bedroeg het aandeel integraal duurzame stallen respectievelijk: 27,0 en 8,0%. 

De streefwaarde van het ministerie van Economische Zaken is dat eind 2016 14% van de stallen een integraal duurzame stal moet zijn. Onder integraal duurzame stallen wordt verstaan stal- en houderijsystemen waarin verschillende duurzaamheidkenmerken in onderlinge samenhang zijn verbeterd ten opzichte van de regulier toegepaste stallen of systemen. Het gaat om stallen en houderijsystemen die het dierenwelzijn extra verbeteren door het toepassen van maatregelen die verder gaan dan de wettelijke welzijnsnormen en die daarnaast ten minste voldoen aan andere maatschappelijke randvoorwaarden en wettelijke eisen voor milieu, diergezondheid en arbeidsomstandigheden én economisch haalbaar zijn (Van der Peet et al., 2017).

Op 1 januari waren er ruim 11.000 integraal duurzame stallen. Van de integraal duurzame stallen voldoen de meeste aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Andere integraal duurzame stallen zijn bijvoorbeeld biologische stallen of stallen gebouwd volgens de eisen van het Beter Leven keurmerk. Op de peildatum waren nog bijna 600 duurzame stallen in aanbouw.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page