Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Dierenwelzijn
     
Dierenwelzijn
Select an indicator
Antibioticagebruik - Vleeskuikenshouderij

Antibioticagebruik bij vleeskuikens stabiel
10/28/2020

Het antibioticagebruik op vleeskuikenbedrijven in 2019 was 9,9 dagdoseringen per dierjaar. Daarmee is het gebruik al enkele jaren ongeveer gelijk. De stijging die in 2018 is waargenomen werd deels verklaard door een te laag aantal dieren, wat later door CBS is gecorrigeerd (SDa, 2020).

Het gebruik van antibiotica die door de WHO als meest kritisch voor de humane geneeskunde zijn gedefinieerd, is in de afgelopen jaren sterk gereduceerd. Derde en vierde generatie cefalosporinen worden al enkele jaren niet meer gebruikt en het gebruik van fluorochinolonen (0,04) en polymyxines (0,05) is slechts 0,09 dagdoseringen per dierjaar, 0,9% van het totaal gebruik.

Anders dan in de andere sectoren wordt bij vleeskuikens zo goed mogelijk het werkelijk behandelgewicht ingeschat en gebruikt in de berekening. Dat wordt bepaald op basis van de groeicurve. Het valt op dat het gebruik van tweedekeuzemiddelen 50% van het totaal gebruik is bij de berekening op basis van het ingeschatte behandelgewicht, vergeleken met 73% als overal met een gemiddeld behandelgewicht wordt gerekend. Meest logische verklaring daarvoor is dat tweedekeuzemiddelen worden gebruikt bij zwaardere dieren, in de tweede helft van de productieperiode. Eerstekeuzemiddelen worden juist meer in het begin van productieperiode gebruikt.

Langzaam groeiende vleeskuikens hebben minder antibiotica nodig
Bij vleeskuikens is een groot verschil te zien tussen de langzaam groeiende en de reguliere rassen. Die bedrijven hebben respectievelijk een antibioticagebruik van 2,3 en 13,1 dierdagdoseringen gemiddeld per jaar. Van de vleeskuikenbedrijven in de rapportage van de SDa worden op 49% van de bedrijven de vleeskuikens regulier gehouden.

Het antibioticumgebruik over 2018 liet een sterke stijging zien in de vleeskuikensector; deze stijging werd deels veroorzaakt door een afname in de gerapporteerde dieraantallen door het CBS. De dieraantallen zijn na publicatie van het SDa-rapport bijgesteld voor de vleeskuikensector. Het gecorrigeerde antibioticumgebruik voor de vleeskuikensector over 2018 komt uit op 10,1 dierdagdoseringen, 14,7% lager dan het eerder gerapporteerde gebruik. Het gebruik ligt daarmee 7,3% hoger dan in 2017.
Kies een sector
Contactpersoon
Linda Puister-Jansen
0317-484642
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page