Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Dierenwelzijn
     
Dierenwelzijn
Select an indicator
Antibioticagebruik - Vleeskuikenshouderij

Antibioticagebruik bij vleeskuikens nam toe
9/19/2019

Het antibioticagebruik op vleeskuikenbedrijven in 2018 was 11,9 dagdoseringen per dierjaar. Dat is een stijging van 26% ten opzichte van 2017. Dat zit tussen het niveau van 2015 en 2016 in. Deze stijging kan deels worden verklaard door een mogelijke onderschatting van de dieraantallen over 2018 door het CBS en door toename van de behandelleeftijd (SDA, 2019).

Het gebruik van antibiotica die door de WHO als meest kritisch voor de humane geneeskunde zijn gedefinieerd, is in de afgelopen jaren sterk gereduceerd. Derde en vierde generatie cefalosporinen worden al enkele jaren niet meer gebruikt en het gebruik van fluorochinolonen is slechts 0,07 dagdoseringen per dierjaar.

Langzaam groeiende vleeskuikens hebben minder antibiotica nodig
In 2018 bestond ongeveer een derde van de Nederlandse vleeskuikenproductie uit trager groeiende vleeskuikens die zijn geïntroduceerd als reactie op zorgen van Nederlandse consumenten en retailers over dierenwelzijn. Een substantieel deel van de afname van het antibioticagebruik na 2015 op vleeskuikenbedrijven is toe te rekenen aan een toenemend aandeel van trager groeiende vleeskuikens. Ongeveer 30% van de vleeskuikenhouders produceert op het ogenblik trager groeiende vleeskuikens. Het aantal dagdoseringen per dierjaar bij de productie van de langzamer groeiende vleeskuikens is een derde van die van conventionele vleeskuikens (Bergevoet et al., 2019).Kies een sector
Contactpersoon
Nico Bondt
0317-484559
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page