Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Concurrentiepositie
     
Concurrentiepositie
Select an indicator
Kostprijsvergelijking - Varkenshouderij

Achterstand kostprijspositie in varkenshouderij stabiel; Resultaten InterPIG 2019
11/4/2020

De varkenshouderij in Nederland produceert duurder dan in omringende landen. Dit komt door een combinatie van iets hogere voerkosten, duurdere huisvestings- en arbeidskosten en mestafzetkosten. De achterstand is in 2019 niet verder toegenomen. De belangrijkste landen met een professionele varkensproductie in West-Europa hebben een berekende kostprijs van circa € 1,40-1,50 per kg slachtgewicht. Nederland en Duitsland zijn duidelijk duurder met een kostprijs van € 1,57 per kg. Dit blijkt uit resultaten van InterPIG over 2019.Bevindingen uit InterPIG 2019
Opvallende uitkomsten van de laatste update van de InterPIG-kostprijsberekeningen zijn:

De zeugproductiviteit (aantal slachtvarkens geproduceerd per zeug per jaar) is in Nederland niet toegenomen, evenmin als in Denemarken. Daardoor wordt het verschil met Denemarken niet groter.

Huisvestingskosten in vooral Duitsland en Spanje nemen toe, vooral vanwege hogere investeringsbedragen per dierplaats. De investeringen nemen in Nederland ook toe, maar dit wordt deels gecompenseerd door een hogere daggroei van de vleesvarkens.

De mestafzetkosten blijven met circa 10 eurocent per kg karkasgewicht een last en hoger dan in onze buurlanden (1-5 eurocent/kg).

De berekende kostprijs voor een big (gecorrigeerd naar 30 kg voor eerlijke vergelijking) bedraagt in Nederland € 58. In Denemarken en Spanje ligt dat op € 52, en in Duitsland op € 62. Denemarken en Spanje zijn daarmee duidelijk de voordeligste biggenproducenten in de groep landen in InterPIG. Het kostengat tussen deze beide landen en Duitsland blijft constant op € 10 per big.
De productiekosten van vleesvarkens liggen in Nederland hoger dan in de directe concurrenten. Ten opzichte van Duitsland is de Nederlandse vleesvarkensproductie 7 eurocent per (marginale) kg duurder, en ten opzichte van Spanje, Denemarken en Frankrijk zelfs 17 eurocent.

De West-Europese landen produceren circa 40% duurder dan Brazilië, Canada en de VS.

Beschouwing
De kostprijs in Nederland ligt hoger dan in omringende landen. Uitgesplitst naar bigproductie en vleesvarkensproductie is te zien dat de bigproductie een kostenvoordeel heeft ten opzichte van belangrijk afzetland Duitsland (en andere afzetlanden). Dit is dan ook een verklarende factor voor de toegenomen biggenstroom richting Duitsland. Daarnaast krijgen Duitse zeugenhouders de komende jaren te maken met forse investeringen voor welzijnsvoorzieningen: met een overgangstermijn van acht jaar moet de dekstal omgebouwd worden naar groepshuisvesting met minimaal 5 m2 per aanwezige te dekken zeug, en met een overgangstermijn van 15 jaar moeten de kraamzeugen in een vrijloopsysteem gehouden worden. Het is dan ook te verwachten dat veel zeugenbedrijven afhaken en binnen 10 jaar zullen stoppen. De importafhankelijkheid voor biggen in Duitsland zal daarmee vergroot worden. De huidige importbiggen in Duitsland komen hoofdzakelijk uit Denemarken (60%) en Nederland (40%).

Het is vooral in de vleesvarkenshouderij waar Nederland gemiddeld in het nadeel is. De spreiding tussen bedrijven is echter zeer groot. Een analyse van enkele jaren geleden laat een bandbreedte zien in kostprijs op gespecialiseerde vleesvarkensbedrijven in Nederland van 26 eurocent per kg karkas. Belangrijke verschillen tussen vleesvarkensbedrijven zijn te vinden in voer- en arbeidskosten.

InterPIG
De Nederlandse varkensproductie maakt deel uit van een Europese en wereldwijde markt. Om meer zicht te krijgen op de concurrentiepositie van de Nederlandse varkenshouderij is een kostprijsvergelijking uitgevoerd. Dit is onderdeel van het internationale InterPIG-netwerk met momenteel leden uit 17 landen. Ieder jaar produceert InterPIG een kostprijsvergelijking van primaire varkenshouderij. Wageningen Economic Research is lid van InterPIG sinds het begin in 2003.Kies een sector
Contactpersoon
Robert Hoste
0317-484654
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page