Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Biologische landbouw
     
Biologische landbouw
Select an indicator
Biologische teelt - Land- en tuinbouw

Aandeel biologisch groeit licht
12/4/2015

In 2014 besloeg de biologische teelt bijna 50.000 ha. Dat niveau is de afgelopen jaren redelijk stabiel. Het areaal bestaat grotendeels uit grasland en voedergewassen. De provincie Flevoland kent het grootste biologische areaal. In de afgelopen jaren groeide vooral het aandeel biologische opengrondstuinbouw.

Het aandeel bedrijven dat een biologische teelt heeft varieert van 4% in de opengrondstuinbouw tot 2 à 3% in de andere sectoren. Bij alle sectoren doet zich een kleine stijging voor.


Ongeveer 3% van het areaal grasland en voedergewassen is biologisch. Bij de andere sectoren ligt dit aandeel lager. Bij de glastuinbouw betreft het voornamelijk glasgroenten. De biologische opengrondstuinbouw bestaat vooral uit vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt.


De provincie Flevoland heeft het grootste biologische areaal van alle provincies wat betreft akkerbouwgewassen en opengrondstuinbouwgewassen. Biologische glastuinbouw komt vooral voor in Zuid-Holland. Gelderland en Friesland zijn provincies waar de grootste arealen biologisch grasland en voedergewassen te vinden zijn.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page