Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Duurzame investeringen - Land- en tuinbouw

Aandeel duurzame investeringen gedaald
11/29/2019

De totale investeringen in agrarische productiemiddelen zijn in 2017 ten opzichte van 2016 met bijna 1% gestegen tot 2,8 miljard euro, terwijl de totale duurzame investeringen waarvoor subsidie of fiscale aftrek is aangevraagd met 26% zijn gedaald tot 690 miljoen euro. Hiermee komt het aandeel duurzame investeringen in 2017 uit op 25%; een daling van 9% ten opzichte van 2016. In de Rijksbegroting 2017 was een streefwaarde van 30% opgenomen.Hogere duurzame investeringen glastuinbouw
De absolute daling in duurzame investeringen is grotendeels veroorzaakt door veel lagere investeringen in biologische landbouw via de regeling Groen beleggen. In 2015 en 2016 werden veel meer groenverklaringen afgegeven in reactie op een tekort aan biologische melk. Ook waren de investeringen in duurzame varkens- en pluimveestallen aanzienlijk lager dan in 2016. Daar staan hogere investeringen in Groen label kassen tegenover. Daardoor is het aandeel van de tuinbouwsector in 2017 aanzienlijk groter geworden dan in voorgaande jaren.

Lagere verwachting voor 2019
De verwachting is dat het percentage duurzame investeringen in 2019 zal uitkomen op ongeveer 15%. Dit percentage is fors lager dan de vermelde streefwaarde van 30% in de Rijksbegroting 2019 en het definitieve percentage voor 2017 van 25%. De afname, welke voor een belangrijk deel al in 2018 in gang werd gezet, komt voornamelijk voor rekening van de glastuinbouw vanwege scherpe voorwaarden ten aanzien van CO2-emissie waardoor veel tuinders hebben afgezien van investeringen via MIA/Vamil. Daarnaast financieren door enkele goede jaren in de glastuinbouw de goed lopende bedrijven steeds vaker zelf investeringen zonder gebruik te maken van stimulerende duurzame regelingen.Op 29 mei 2019 is het PAS (Programma Aanpak Stikstof) buiten werking gesteld door de Raad van State, waardoor veel vergunningen worden aangehouden vanwege de stikstofuitstoot die niet meer achteraf mag worden gecompenseerd. Onduidelijk is hoe lang die situatie gaat duren, maar voor 2019 zal dit een negatieve invloed op de investeringen in de land- en tuinbouw hebben.

Methodiek
Voor de invulling van de indicator Duurzame Productiesystemen (DP01) zijn de totale en de duurzame investeringen van belang. De duurzame investeringen worden afgeleid van de subsidiabele investeringen en fiscale regeling, zoals Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (MIA/Vamil) en Energie Investeringsaftrek (EIA), voor het stimuleren van duurzame ontwikkelingen. De totale investeringen zijn exclusief investeringen in grond, immateriƫle activa (quota), woningen en plantopstanden. Omdat de indicator DP01 alleen gebaseerd wordt op duurzame productiemiddelen en de regelingen/subsidies geen betrekking hebben op bovengenoemde uitzonderingen, worden die investeringen buiten beschouwing gelaten.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page