Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Balans en financiering
     
Balans en financiering
Select an indicator
Bezittingen en schulden - Glastuinbouw

Glasgroentebedrijven groter dan sierteeltbedrijven
12/17/2020

Het gemiddelde balanstotaal van glastuinbouwbedrijven bedroeg in 2019 bijna 4 miljoen euro per bedrijf. Een kwart van deze waarde is vastgelegd in grond. Gebouwen en glastopstanden vertegenwoordigen een waarde van ruim 600.000 euro. De langlopende schulden namen in 2019 af en het eigen vermogen nam toe. De solvabiliteit nam daardoor toe tot 62% in 2019.

Binnen de glastuinbouw ligt de balanswaarde het hoogst op de glasgroentebedrijven. De hoeveelheid grond en omvang van de glasopstanden zijn op deze bedrijven groter dan op sierteeltbedrijven. De solvabiliteit in de glastuinbouw is in vergelijking met die van de grondgebonden sectoren in de land- en tuinbouw laag. Rond het gemiddelde van 62% is er een zeer grote spreiding tussen bedrijven: 20% van de bedrijven heeft een solvabiliteit van minder dan 43%. Dit percentage komt ongeveer overeen met het niveau dat door banken als minimum wordt geëist als buffer bij financieringsaanvragen.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page