Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Prijzen
     
Prijzen
Select an indicator
Aardappelen en uien - Akkerbouw

Prijsontwikkeling consumptieaardappelen en uien
5/25/2018Bewaren van producten
Het afzetseizoen van aardappelen en uien loopt van het begin van de oogst door tot ongeveer mei/juni van het volgende jaar, het moment dat nieuwe aardappelen en uien op de markt gaan komen. Voor het bewaren van de producten moeten kosten worden gemaakt en daarbij treden risico’s op. Bovendien treden bewaarverliezen op. Een van de risico’s is dat de prijsvorming gedurende het afzetseizoen tegenvalt. Over de gehele periode vanaf oogst 1999 tot en met oogst 2015 gemeten brachten de aardappelen in het voorjaar ongeveer 0,70 euro per 100 kg (+6%) meer op dan de 11,85 euro die ze in het najaar opbrachten. Dat prijsvoordeel van de voorjaarsverkoop verschilt sterk per jaar. Zo profiteerden de bewaarders vooral in 2005, 2006 en 2010 van hoog oplopende prijzen aan het einde van het afzetseizoen. In 2002, 2007 en vooral in 2013 lagen de prijzen aan het einde van het seizoen juist lager.

Voor uien gelden grotere prijsverschillen dan bij aardappelen. Gemiddeld ligt de voorjaarsprijs 2,80 euro per 100 kg (27%) hoger dan de najaarsprijs. Bij uien liepen met name van de oogsten van 2006 en 2009 de prijzen aan het einde van het seizoen op. In 2004 en 2011, jaren met zeer lage opbrengstprijzen, brachten ze in het voorjaar juist minder op.

Al met al is de conclusie dat er bij zowel aardappelen als uien gemiddeld wel sprake is van een prijsvoordeel van bewaren van de producten, maar dat niet op voorhand gezegd kan worden dat bewaring elk jaar een voordeel oplevert. Of het voordeel gemiddeld opweegt tegen de bewaarkosten en –verliezen is nog een andere vraag.Kies een sector
Contactpersoon
Pieter-Willem Blokland
070-3358369
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Prijsinformatiedesk: Prijs van hakvruchten
 • Bij de figuren over bewaren van producten is de gemiddelde prijs van september tot en met december als 'najaar' gedefinieerd en de gemiddelde prijs van januari tot en met april als 'voorjaar'.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page