Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
   
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Akkerbouw

Inkomen uit bedrijf neemt toe door hogere opbrengsten
3/30/2022

Door het hogere prijsniveau van de gewassen wordt een stijging van het inkomen uit bedrijf geraamd voor oogstjaar 2021. Het geraamde inkomen komt uit op bijna 66.000 euro per onbetaalde aje, dit is een toename van ruim 35.000 euro ten opzichte van het jaar ervoor.

De spreiding in inkomen is er elk jaar groot. Dit wordt veroorzaakt door verschillen in bouwplan, afzetwijze van geoogste producten en regionale verschillen in de productieomstandigheden (mate van droogte of juist extreme neerslag). Geraamd is dat meer dan 20% van de bedrijven een inkomen van 9.000 euro of minder zal realiseren. Anderzijds is er een even grote groep met een inkomen van meer dan 100.000 euro per onbetaalde aje.
Referenties


Inkomen uit bedrijf - Zetmeelbedrijven

Inkomen oogstjaar 2021 vrijwel gelijk aan vorig jaar
3/30/2022

Zowel de betaalde kosten en afschrijving als de opbrengsten worden voor oogstjaar 2021 hoger geraamd dan het jaar ervoor. Per saldo wordt een kleine stijging van het inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje voorzien tot 35.000 euro.

Het bouwplan van zetmeelaardappelbedrijven bestaat grotendeels uit zetmeelaardappelen, suikerbieten en granen. Zetmeelaardappelverwerker AVEBE richt zich in toenemende mate op hoogwaardige aardappelzetmeel- en andere producten, waaronder eiwitten voor humane toepassing. Hierdoor is AVEBE in staat om de aardappeltelers hogere prijzen te betalen voor de aardappelen dan in het verleden. De verwachting is dat de prijsstijging voor 2021 wat kleiner zal zijn dan de prijsstijgingen die in eerdere jaren zijn gerealiseerd.
ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page