Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Visserij
     
Visserij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

 
  
Select an indicator
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Visserij
 • Grote zeevisserij
 • Kottervisserij
 • Mosselcultuur
 • Oestervisserij
 • Overige kleine zeevisserij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Leeftijd schepen - Visserij

In 2018 is twee derde van de Nederlandse visserijvloot ouder dan 20 jaar
4/5/2019

In 2018 bestond de Nederlandse visserijvloot (exclusief inactieve schepen) voor circa twee derde uit schepen ouder dan 20 jaar. Daarmee is de vloot qua leeftijd ongewijzigd vergeleken met een jaar eerder. Ten opzichte van 2016 is de vloot wel verouderd de afgelopen twee jaar, want toen behoorde nog 65% tot de oudste categorie (>20 jaar). Verder bestond in 2018 22% van de vloot uit schepen tussen de 11 en 20 jaar oud en was 11% van de schepen maximaal 10 jaar. Tot de totale Nederlandse vloot (592 schepen) behoren ook de 8 trawlers van de grote zeevisserij.

De afgelopen jaren is er nauwelijks geïnvesteerd in nieuwbouw, waardoor het aandeel schepen jonger dan of gelijk aan 10 jaar in de Nederlandse visserijvloot slechts 11% bedroeg. De komende jaren komen enkele nieuwbouwkotters in de vaart, maar deze nieuwe schepen zullen op het totaal van bijna 600 schepen geen grote verjonging geven van de Nederlandse vloot.


 
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page