Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Visserij
     
Visserij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

 
  
Select an indicator
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Visserij
 • Grote zeevisserij
 • Kottervisserij
 • Mosselcultuur
 • Oestervisserij
 • Overige kleine zeevisserij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Leeftijd schepen - Visserij

In 2019 blijft de meerderheid van de Nederlandse visserijvloot ouder dan 20 jaar
9/11/2020

Ondanks dat er voorzichtig in de kottervloot enkele nieuwe schepen worden toegevoegd, blijft de grote meerderheid ouder dan 20 jaar van de vloot. In 2019 bestond de Nederlandse visserijvloot (exclusief inactieve schepen) voor circa 68% uit schepen ouder dan 20 jaar. Dit zijn de leeftijden van schepen in de deelsectoren van de kleine-, mossel-, oester-, kotter- en grote zeevisserij. Daarmee is de vloot qua gemiddelde leeftijd van deze oudste categorie schepen (casco ouder dan 20 jaar) min of meer ongewijzigd gebleven, vergeleken met een jaar eerder. Verder bestond in 2019 20% van de vloot uit schepen tussen de 11 en 20 jaar oud en was 11-12% van de schepen maximaal 10 jaar. De leeftijdsopbouw van de actieve schepen was daarmee vergelijkbaar met een jaar eerder (2018). 

Tot een paar jaar geleden werd er nauwelijks geïnvesteerd in nieuwbouw, waardoor het aandeel schepen jonger dan of gelijk aan 10 jaar in de Nederlandse visserijvloot. De laatste jaren zijn er diverse nieuwe kotters aan de vloot toegevoegd, en ook in 2020 worden nog enkele nieuwbouwschepen in de vaart gebracht. Tegelijk blijft het merendeel (bijna 70%) van de actieve schepen ouder dan 20 jaar met hun casco. 


 
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page