Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Varkenshouderij
     
Varkenshouderij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
   
   
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Pluimveehouderij
 • Schapenhouderij
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Economische intensiteit - Varkenshouderij

Concentratie op zandgronden Zuidoost-Nederland
8/26/2014

De varkenshouderij is vooral te vinden op de zandgronden in het zuiden en oosten van Nederland. Dat is van oudsher zo gegroeid dankzij gunstige vestigingsfactoren. Dat leidde tot het intensiever houden van dieren en dus een hogere productie per oppervlakte-eenheid. De matige kwaliteit van de grond leent zich niet voor grootschalige grondgebonden activiteiten. Het verbouwen van mais als krachtvoer voor het eigen bedrijf vindt nog wel plaats.

De Nederlandse varkenshouderij is sterk geconcentreerd in de zandgebieden van Noord-Brabant, Noord-Limburg, Gelderland en Overijssel. Dat is historisch gegroeid dankzij gunstige vestigingsfactoren zoals goede ligging ten opzichte van grote consumptiegebieden (Ruhrgebied, Parijs), en de gunstige infrastructuur voor transport dankzij ruime beschikbaarheid van binnenhavens, vaarwegen en verkeerswegen.

Andere belangrijke drijvende krachten waren het hoge niveau van onderwijs, efficiƫnte kennisuitwisseling, goedopgeleide arbeidskrachten. Al deze factoren in combinatie met beperkte beschikbaarheid van grond, met als gevolg hoge grondprijzen, stimuleerden het intensiever houden van dieren en dus een hogere productie per oppervlakte-eenheid.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page