Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Varkenshouderij
     
Varkenshouderij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
   
   
   
   
Select an indicator
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Vleesvarkenshouderij
 • Zeugenhouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens bijna 30% gedaald door lagere prijzen
7/6/2020

In mei was het saldo van vleesvarkens 4.700 euro lager dan in dezelfde maand vorig jaar, een daling van bijna 30%. De opbrengsten daalden sterker dan de kosten. Het saldo van bijna 12.000 euro is nog net voldoende voor een positief inkomen. De resultaten zijn berekend voor een gestandaardiseerd bedrijf met 2.300 gemiddeld aanwezige vleesvarkens.

Lagere opbrengstprijzen door coronacrisis
Vanaf de tweede helft maart zakten de opbrengstprijzen flink door de uitbraak van corona. Vooral de vleesexport naar Italiƫ stond onder druk door de beperkende maatregelen die effect hebben op de consumptie. Door de coronamaatregelen kromp de binnenlandse afzet naar restaurants en foodservice: van 16 maart tot 1 juni waren die gesloten. Daartegenover stond een hogere afzet naar de supermarkten. Daarbij komt ook de tijdelijke sluiting van enkele slachtlocaties door besmettingsgevallen bij werknemers. Dat verminderde de slachtcapaciteit en drukte de varkensprijzen. De opbrengstprijzen werden wel ondersteund door de grote vraag uit China als gevolg van de ingestorte varkensstapel door Afrikaanse varkenspest. De export naar China ondervond wel concurrentie op de wereldmarkt.

Mede door de gedaalde vleesvarkensprijzen daalden ook de prijzen van biggen sinds maart. De biggenprijs van 55 euro (inclusief toeslagen) is 14% lager dan mei vorig jaar. Die lagere bigkosten kunnen de opbrengstderving niet compenseren: de omzet in mei was 5.500 euro lager dan mei vorig jaar.

De voerkosten waren in mei 2% lager dan vorig jaar. Begin vorig jaar waren de voerkosten aanzienlijk hoger door de prijsstijging van vooral granen als gevolg van de droge zomer in 2018. De dalende prijs van varkensbrok in 2019 kantelde in oktober en vertoont sinds december vorig jaar een stijgende lijn.
Varkensbrok bestaat voor het grootste deel uit gerst, mais en graanproducten. De coronacrisis heeft ook gevolgen voor het rantsoen van de varkens. Door de huidige maatregelen is er minder beschikbaar van bepaalde grondstoffen die als bijproduct geleverd worden.Voortschrijdend jaarsaldo op hoog niveau
Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens lag in mei ruim 77.000 euro boven het langjarig gemiddelde, vooral dankzij de gunstige saldi in het afgelopen jaar. Het recordniveau van maart is achter de rug, maar het voortschrijdend jaarsaldo is in de afgelopen maanden in veel jaren niet zo hoog geweest.Referenties


Barometer: resultaten per maand - Zeugenhouderij

Saldo zeugen lager door gedaalde biggenprijs
7/6/2020

Het saldo van de zeugenhouderij was in mei een derde lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit is het gevolg van lagere biggenprijzen bij vrijwel onveranderde kosten. Bij dit saldo wordt nog wel een positief inkomen behaald. De resultaten zijn berekend voor een standaardbedrijf met 800 gemiddeld aanwezige zeugen.

Gedaalde biggenprijs zorgt voor lagere opbrengsten
De opbrengsten waren in mei 24.000 euro lager dan vorig jaar door de fors lagere biggenprijs. De biggenprijs van 55 euro (inclusief toeslagen) was 14% lager dan mei vorig jaar. Deze prijs ligt nog wel boven het langjarig gemiddelde. Vanaf april werd de biggenhandel gehinderd door de coronacrisis. Dat gold vooral voor de exporten naar Zuid- en Oost-Europa. De binnenlandse afzet liep nog wel door, maar de animo om biggen te bestellen nam af vanwege de onzekerheid rond de afzet van vlees(varkens).

De prijs van slachtzeugen maakte in mei een ongekend grote prijsval door de coronamaatregelen. Die gevolgen kwamen boven op de normale teruglopende afzet van worstproducten en vleeswaren in de zomer. Daardoor kende de afzet van zeugenvlees een flinke daling.

De voerkosten waren in mei 1% hoger dan in mei vorig jaar, toen de graanprijzen ook hoog waren door de droge zomer van 2018, maar de tendens wel dalend was. September vorig jaar lagen de prijzen van veevoergrondstoffen op een dieptepunt. Sindsdien stegen de prijzen iets, met als gevolg een lichte prijsstijging van mengvoeders sinds eind vorig jaar.  


Saldo boven het langjarig gemiddelde
Het voortschrijdend jaarsaldo van zeugen ligt in mei 539.000 euro boven het langjarig gemiddelde, vooral dankzij de gunstige saldi in het afgelopen jaar. In de laatste tien jaar was het voortschrijdend jaarsaldo niet eerder zo hoog als in de afgelopen maanden.Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van zeugenbedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van biggen
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 800 gemiddeld aanwezige zeugen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator. Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page