Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Glastuinbouw
     
Glastuinbouw
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
   
   
Select an indicator
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Intensieve veehouderij
 • Land- en tuinbouw
 • Opengrondstuinbouw
 • Visserij
 • Grondgebonden veehouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Betekenis van de agrosector - Glastuinbouw

Glastuinbouwcomplex drijft op export
11/6/2019

Het glastuinbouwcomplex omvat de primaire glastuinbouwbedrijven (glasgroenteteelt, snijbloementeelt, potplantenteelt, champignonteelt; in totaal 2.824 bedrijven in 2017), de groente- en fruitverwerkende industrie, en toeleveranciers en distributeurs voor zover hun activiteiten betrekking hebben op de primaire glastuinbouw en de groente- en fruitverwerkende industrie.


Toegevoegde waarde glastuinbouwcomplex
De toegevoegde waarde van het glastuinbouwcomplex bedroeg in 2017 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn - ongeveer 7,2 miljard euro. Dat is 1% van het bruto binnenlands product (bbp). Een klein deel (5%) van de toegevoegde waarde van het glastuinbouwcomplex wordt gerealiseerd door de verwerking van buitenlandse agrarische grondstoffen en de daarmee samenhangende toelevering en distributie.

Het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde deel van de toegevoegde waarde (6,9 miljard euro) wordt voor ruim 70% geleverd door de primaire bedrijven. In tegenstelling tot de andere deelcomplexen van de agrosector, is het aandeel van de primaire sector in het totaal de afgelopen jaren gegroeid. Ook toelevering heeft met 24% een behoorlijk aandeel in de toegevoegde waarde. De aandelen van verwerking en distributie zijn klein en bedragen enkele procenten.

Het glastuinbouwcomplex is sterk afhankelijk van de export. Ruim 80% van de toegevoegde waarde van het glastuinbouwcomplex hangt samen met de export van groenten, bloemen en planten.Werkgelegenheid glastuinbouwcomplex
De werkgelegenheid in het glastuinbouwcomplex is na een afname sinds 2010 in 2017 weer gegroeid en kwam uit op 74.400 arbeidsjaren, 1% van de nationale werkgelegenheid. Primaire bedrijven verschaffen binnen het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde glastuinbouwcomplex de meeste werkgelegenheid: 67%. Het aandeel in de toegevoegde waarde is iets hoger (bijna 72%), wat duidt op een relatief hoge toegevoegde waarde per arbeidskracht op de primaire bedrijven. De overige werkgelegenheid in het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde glastuinbouwcomplex wordt grotendeels geleverd door toeleveranciers (27%), terwijl verwerking en distributie elk een bijdrage hebben van rond de 3% van de werkgelegenheid.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page