Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Fruitteelt
     
Fruitteelt
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
   
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Bedrijven, areaal en omvang - Fruitteelt

Fruitareaal en aantal bedrijven
11/5/2018


In 2016 is er sprake van een trendbreuk in de registratie van bedrijven met fruitteelt. Met ingang van 2016 wordt het areaal hoogstamboomgaard in de registratie opgenomen onder fruitteelt. Dit zorgde voor een toename van ruim 400 bedrijven met fruitteelt. Omdat het voornamelijk bedrijven met een klein areaal fruit betreft (gemiddeld iets meer dan 1 hectare) zorgt dit voor een daling van het gemiddelde areaal fruitteelt.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page