Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Vaartuigen en aanvoer - Overige kleine zeevisserij

Overige kleine zeevisserij stabiliseerd op 232 vaartuigen
30-9-2022
Eind 2020 omvatte de overige kleine zeevisserij 232 actieve vaartuigen, iets meer dan in 2018 toen er nog 225 vaartuigen waren. In 2021 wordt het aantal actieve vaartuigen geschat op 232.

De overige kleine zeevisserij bestond uit een diverse groep van verschillende visserijen zoals de visserij met hengel, staand want, fuiken en korven, kleine trawls en de schelpdiervisserij. Het aantal vaartuigen dat specifiek met staand want vist, is sinds 2014 sterk gedaald. De oorzaak hiervoor kan gezocht worden in de lage tongvangsten en de gedurende enkele jaren hoge huurprijzen voor tongquota.Een groot aantal geregistreerde vaartuigen in de Nederlandse vloot is volgens de officiële logboekinformatie inactief. Deze groep omvatte in 2021 totaal 196 vaartuigen, bijna 45% van de totale kleine zeevisserijvloot.In 2021 was de totale officieel geregistreerde aanvoer van de overige kleine zeevisserij 20,8 miljoen kilo (levend gewicht). Naast schelpdieren (zoals scheermessen, spisula en venusschelp) waren zeebaars, harder en garnalen de belangrijkste soorten. De categorie ‘overige soorten’ omvatte een grote variëteit aan soorten variërend van kreeften tot platvis en paling.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven