Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Leeftijd schepen - Kottervisserij

Veroudering kottervloot zet door ondanks enkele nieuwbouw in voorgaande jaren
30-9-2022
In voorgaande jaren werden nog nieuwbouwschepen in de vaart gebracht. onger dan 10 jaar in de vloot was in 2020 (net als in 2019) slechts 7%. In 2018 was dit aandeel nog lager: 4,5%. De stijging van het aantal relatief jonge kotters wordt veroorzaakt door nieuwbouwschepen.

Door afnemende nettoresultaten sinds 2018 zijn er daarna nog maar weinig nieuwbouwopdrachten gegeven. Vooral de gevolgen van Brexit, Corona, de benutting van ruimte op zee door aanleg van windparken en beschermde natuurgebieden en afnemende vangsten hebben de investeringen in schepen sterk afgeremd. Meer dan driekwart van de kotters is ouder dan 20 jaar.


De leeftijdsopbouw van de kotters per haven verschilt fors. De vissersplaatsen Katwijk en Texel hebben de jongste vloot van Nederland, met een gemiddelde leeftijd van respectievelijk 20 en 22 jaar. De gemiddelde leeftijd van de gehele kottervloot (284 kotters) bedroeg in 2021 ruim 37 jaar.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven