Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Energiegebruik en -kosten - Kottervisserij

Brandstofverbruik in 2021 verder gestegen door toename van de inzet in boomkorvisserij en iets meer zeedagen.
24-10-2022
In 2021 kwam het brandstofverbruik uit op iets meer dan 139 mln. liter (2020: 135 mln. liter). In 2021 zijn ook de laatste platvisvissers die pulstechniek gebruikten teruggevallen op de boomkor- sumwing- en/of twinrigtechniek, waarbij meer brandstof wordt gebruikt dan bij puls. Sinds juni 2019 zijn ontheffingen voor de energiezuinige pulstechniek namelijk gefaseerd ingetrokken, de laatste toestemmingen halverwege 2021. Het totale brandstofverbruik in de kottervisserij was in de afgelopen decennia fors gedaald. In 1994 werd nog 369 mln. liter brandstof verbruikt; in 2015 was dat nog maar 86 mln. liter. Daarna is het brandstofverbruik weer omhooggegaan, mede door een iets verhoogde inzet tot 2018. Na 2018 zette de stijging van het brandstofverbruik verder door.

Verbruik en kosten
De geraamde totale brandstofkosten voor de Nederlandse kottervloot bedroegen in 2021 iets meer dan 62 mln. euro. Meer dan 28% van de totale opbrengst van de kottervisserij in 2021 werd uitgegeven aan brandstof. In 2020 was dat ruim 21%. Mede dankzij innovaties in efficiëntere vistuigen (twinrig en puls) en een lagere brandstofprijs was dat percentage de afgelopen jaren juist fors gedaald ten opzichte van de jaren daarvoor. Zo was in 2011 bijvoorbeeld het aandeel van brandstofkosten in de opbrengst zelfs 34%. In 2014 werd voor het eerst minder dan 100 mln. liter brandstof verbruikt in de kottervisserij. Nu echter alle ontheffingen voor de pulsvisserij zijn ingetrokken, is het aandeel van de brandstofkosten in de totale opbrengst weer aanzienlijk toegenomen.

Belangrijke oorzaken van afname van het brandstofverbruik in de kottervisserij in de afgelopen decennia zijn:
• krimp van de Nederlandse kottervloot
• verbod op motoren van meer dan 2.000 pk
• innovatie in zuinigere vistuigen en schepen
• introductie nieuwe visserijmethoden (puls)
• meer energie bewust vissen (verandering van ondernemersgedrag), vooral in tijden van hogere brandstofprijzen.Prijs
De gasolieprijs was in 2021 gemiddeld bijna 45 eurocent per liter (+32%). Dat is fors hoger dan in 2020 toen de prijs op gemiddeld 34 eurocent per liter uitkwam.


Verbruik en kosten 2021
In 2021 kwam het gemiddeld gasolieverbruik voor de 1.500-2.000 pk-kotters met boomkor/sumwing uit op 6.604 liter per zeedag (2020: 6.452 liter). De gasoliekosten kwamen in 2021 op 2.797 euro per zeedag (2020: 2.000 euro) voor boomkor/sumwing. In 2021 werd ongeveer 34% van de opbrengsten in de boomkor- en sumwingvisserij besteed aan gasoliekosten.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven