Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Netto resultaat - Grote zeevisserij

Nettoresultaat in 2021 sterk gedaald naar 5 mln. euro
24-10-2022
In 2021 is door de 6 actieve Nederlandse pelagische trawlers gezamenlijk een positief resultaat behaald van bijna 5 mln. euro, wat fors minder was dan het nettoresultaat in 2020 van 16 mln. euro.

Het nettoresultaat wordt bepaald door het verschil tussen de besomming en de totale kosten. In 2021 viel de besomming van 93 mln. euro ongeveer 7% lager uit (-8 mln. euro) dan in 2020. De totale kosten stegen met 4 mln. euro naar 89 mln. euro, een stijging van bijna 5% mln. euro. De brandstofkosten stegen met 50% vanwege de hoge gemiddelde brandstofprijs in 2021.Werkwijze
Het totaaloverzicht met cijfers van de onder Nederlandse vlag varende (pelagische) grote zeevisserijvloot is samengesteld aan de hand van de door de rederijen verstrekte bedrijfseconomische data, zoals inzet-, aanvoer-, opbrengsten-, kosten- en investeringsgegevens. De voorlopige resultaten voor het laatste jaar zijn schattingen op basis van informatie over inzet en vangsten vanuit de officiële logboeken en de kostenstructuur van het jaar ervoor. De pelagische sector bestaat uit rederijen met geïntegreerde activiteiten, waarbij naast Nederlandse schepen ook een aantal onder buitenlandse vlag varende schepen, belangen buiten Europa, visverwerkende bedrijven enzovoort tot het concern (kunnen) behoren. Het Bedrijveninformatienet richt zich alleen op de vangstactiviteiten van de sector en de bedrijfseconomische resultaten daarvan. Het economisch resultaat wordt bepaald op basis van vaste verrekenprijzen voor de door-geleverde vis, zoals die door de rederijen worden gehanteerd. De overige activiteiten van de rederijen vallen dus buiten de scope van het Bedrijveninformatienet. Hierover worden geen bedrijfseconomische gegevens verzameld en gepresenteerd op Agrimatie.nl / Visserijincijfers.nl.

Naar aanleiding van een review van de gegevens zijn er in 2021 kleine aanpassingen gedaan in de historische dataset.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven