Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Opbrengsten - Grote zeevisserij

Lagere opbrengst 2021
30-9-2022
In 2021 kwam de totale besomming voor de grote zeevisserij uit op 93 mln. euro, wat een daling is van een kleine 3% ten opzichte van 2020 (97 mln. euro).


De aanvoeren, van bijna alle voor de trawlersector belangrijke soorten, lagen in 2019 beduidend lager dan in 2018. In 2018 was de aanvoer 318 mln. kg, dat was in 2019 nog maar 239 mln. kg, een afname van 25%. De reden hiervoor is dat de toegekende vangstquota voor 2019 lager waren. De aanvoer van makreel en haring namen, vergeleken met 2018, elk met ongeveer 25% af, terwijl er van blauwe wijting zelfs 36% minder werd aangevoerd. De aanvoer van horsmakreel bleef nagenoeg onveranderd op ongeveer 31 mln. kilogram. De totale aanvoer in 2020 was 228 mln. kg, wat een daling van 5% is ten opzichte van 2019.

Werkwijze
Het totaaloverzicht met cijfers van de onder Nederlandse vlag varende (pelagische) grote zeevisserijvloot is samengesteld aan de hand van de door de rederijen verstrekte bedrijfseconomische data, zoals inzet-, aanvoer-, opbrengsten-, kosten- en investeringsgegevens. De voorlopige resultaten voor het laatste jaar zijn schattingen op basis van informatie over inzet en vangsten vanuit de officiële logboeken en de kostenstructuur van het jaar ervoor. De pelagische sector bestaat uit rederijen met geïntegreerde activiteiten, waarbij naast Nederlandse schepen ook een aantal onder buitenlandse vlag varende schepen, belangen buiten Europa, visverwerkende bedrijven enzovoort tot het concern (kunnen) behoren. Het Bedrijveninformatienet richt zich alleen op de vangstactiviteiten van de sector en de bedrijfseconomische resultaten daarvan. Het economisch resultaat wordt bepaald op basis van vaste verrekenprijzen voor de doorgeleverde vis, zoals die door de rederijen worden gehanteerd. De overige activiteiten van de rederijen vallen dus buiten de scope van het Bedrijveninformatienet. Hierover worden geen bedrijfseconomische gegevens verzameld en gepresenteerd op Agrimatie.nl / Visserijincijfers.nl.

Naar aanleiding van een review van de gegevens zijn er in 2021 kleine aanpassingen gedaan in de historische dataset.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven