Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Investeringen - Kottervisserij

Zes kotters aan de vloot toegevoegd in 2018
11-9-2020
Door de goede resultaten in 2015, 2016 en 2017 hebben veel visserijondernemers in 2018 geïnvesteerd in groot onderhoud en verbetering van hun kotters. Daarnaast zijn in 2018 12 schepen in de vaart genomen, waaronder 6 nieuwbouwschepen.  

De totale investeringen in de kottersector worden voor het jaar 2018 geschat op 43 mln. euro, wat een forse toename is ten opzichte van investeringen in voorgaande jaren. In 2019 werden er vijf nieuwe kotters aan de vloot toegevoegd, en één eerder uitgeschreven kotter opnieuw ingeschreven. Daarnaast werden vier kotters van de vlootlijst afgevoerd. Het saldo van desinvesteringen in van de vlootlijst afgevoerde schepen en van investering in nieuw toegevoegde schepen en nieuwe motoren in 2019 is circa 23 mln. euro. Dit is niet het volledige bedrag aan investeringen: het bedrag aan investeringen anders dan nieuwbouw zal in een later stadium bekend zijn.

Tussen 2011 en 2016 werd er in de kottersector vooral geïnvesteerd in vistuigen en daarbij behorende cascoaanpassingen. In deze jaren kreeg een grote groep visserijondernemers de beschikking over een ontheffing om te vissen met pulstechniek, en schakelden anderen over naar de twinrigvisserij. Ondanks de relatief hoge leeftijd (ouder dan 25 jaar) van de meerderheid van de kottervloot, zijn vissers veelal terughoudend met nieuwbouw. Dit wordt veroorzaakt door de onzekerheid over toekomstig beleid, zoals bijvoorbeeld de naderende Brexit, de aanlandplicht, het intrekken van de ontheffingen voor de pulsvisserij en de aanleg van windmolenparken. Wel werd er door diverse partijen geïnvesteerd in (veelal kleinere) schepen die de twinrig en/of flyshootvisserij kunnen uitoefenenKies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven