Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Opvarenden - Visserij

Totale werkgelegenheid in de Nederlandse zee- en kustvisserij in 2019 afgenomen
9/11/2020
De werkgelegenheid in de zee- en kustvisserij nam per saldo met 3% in het aantal opvarenden af. Daarmee komt het aantal opvarenden voor de totale Nederlandse vloot in 2019 uit op 1.992 exclusief opvarenden in de mosselsector. De afname was voornamelijk het gevolg van de afname van het totaal aantal schepen met 6  (waaronder een pelagische vriestrawler met 60 opvarenden) in 2019.

De kottervisserij leverde de grootste bijdrage aan de werkgelegenheid. Met 1.198 opvarenden nam deze sector meer dan de helft van het totaal aantal opvarenden voor zijn rekening. Er is bij het bepalen van het aantal opvarenden voor de (grote) zeevisserij geen rekening gehouden met ploegendiensten. Er wordt binnen de (grote) zeevisserij wel gebruikgemaakt van ploegendiensten, maar een goed overzicht hiervan ontbreekt.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven