Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Voedsel-Economisch Bericht
Kies een thema
Internationaal

Agrarische keten

Primaire sector

Consumptie

 
 
 
 
  
Grondprijs - Land- en tuinbouw

Agrarische grondprijs veert op in vierde kwartaal 2020
2/4/2021
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland bedroeg in het vierde kwartaal van 2020 65.300 euro per ha. Dat is 7,6% hoger dan in het derde kwartaal. Over heel 2020 is de grondprijs uitgekomen op 63.600 euro, 2,7% hoger dan in 2019 (61.900 euro per ha). De relatieve grondmobiliteit was in het afgelopen jaar 1,74%, tegen 1,62% in 2019.Prijzen van bouwland en grasland 
De gemiddelde prijs van bouwland steeg in het 4e kwartaal met 6,5% naar € 74.100 per ha. Over heel 2020 ligt de gemiddelde grondprijs van bouwland op € 71.800 per ha, iets boven het gemiddelde in 2019 (€ 71.200 per ha).

De gemiddelde prijs van grasland kwam in het 4e kwartaal bijna 8% hoger uit op 59.900 per ha (figuur 1). Over heel 2020 noteert grasland een gemiddelde prijs € 58.400 per ha, 3,4% meer dan in 2019 (€ 56.500 per ha).

De gemiddelde prijs van snijmaisland is het 4e kwartaal uitgekomen op € 63.300 per ha, nagenoeg gelijk aan de prijs in het voorafgaande kwartaal. De prijs van dit grondgebruik is niet afzonderlijk in de figuur opgenomen, maar is wel onderdeel van het totaalcijfer van landbouwgrond.
 

Grondmobiliteit
In het 4e kwartaal werd 10.900 ha landbouwgrond verhandeld, 1.500 ha (16%) meer dan in hetzelfde kwartaal van 2019. In heel 2020 is 31.400 ha grond verhandeld. Dat is meer dan in 2019, toen 29.400 ha is overgedragen, maar minder dan in 2018 én 2017 (respectievelijk 35.600 ha en 34.400 ha). De relatieve grondmobiliteit – de verhandelde oppervlakte afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – kwam in 2020 uit op 1,74% tegen 1,62% in 2019.

 

Regionale grondprijzen 
Aan de hand van vier landsdelen wordt een indruk gegeven van de regionale verscheidenheid op de agrarische grondmarkt. Deze landsdelen zijn opgebouwd uit de 14 groepen van landbouwgebieden. Landsdeel Zuid kent de hoogste gemiddelde grondprijs; in 2020 lag deze 14% boven het Nederlandse gemiddelde. Landbouwgrond in landsdeel Noord is over het algemeen het laagst geprijsd; over heel 2020 lag deze 11% onder het landelijk gemiddelde.Landsdeel Noord
De gemiddelde agrarische grondprijs in landsdeel Noord steeg in het 4e kwartaal met 7%: van € 52.100 in het 3e kwartaal tot € 55.900 per ha. Over heel 2020 komt de gemiddelde prijs uit op € 56.500 euro per ha; ruim 3% hoger dan in 2019 (€ 54.600 euro per ha).
De grondmobiliteit is in landsdeel Noord met 12% gestegen van 7.300 ha in 2019 tot 8.200 ha in 2020. De relatieve grondmobiliteit nam toe van 1,3% naar 1,4%.

Landsdeel Oost
In landsdeel Oost steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het 4e kwartaal met bijna 4%: van € 62.000 tot € 64.300 per ha. Over het gehele jaar 2020 is de gemiddelde grondprijs in Oost uitgekomen op € 63.700 per ha, vrijwel gelijk aan de prijs in 2019 (€ 63.400 per ha).
Het verhandeld areaal landbouwgrond is in landsdeel Oost nam ruim 2% toe: van 9.000 ha in 2019 tot 9.200 ha in 2020. De relatieve grondmobiliteit is gestegen van 1,6% tot 1,7%.

Landsdeel West
In landsdeel West steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het 4e kwartaal met 20%: van € 57.000 (3e kwartaal) tot € 68.600 per ha. Het jaargemiddelde voor 2020 bedraagt € 63.700 per ha, 11% hoger dan in 2019 (€ 57.200 per ha).
De grondmobiliteit is in landsdeel West met 11% toegenomen: van 3.600 ha in 2019 tot 4.000 ha in 2020. De relatieve grondmobiliteit is gestegen van 1,7% naar 1,8%.

Landsdeel Zuid
In landsdeel Zuid nam de gemiddelde agrarische grondprijs in het 4e kwartaal met bijna 4% toe: van € 70.000 (3e kwartaal) tot € 72.600 per ha. Over heel 2020 ligt de gemiddelde grondprijs op € 72.400 per ha, bijna 2% hoger dan in 2019 (€ 71.100 per ha).
Het verhandeld areaal landbouwgrond in landsdeel Zuid steeg 4%: van 9.500 ha in 2019 tot 9.900 ha in 2020. De relatieve grondmobiliteit is in 2020 uitgekomen op 2,0%, evenveel als in 2019.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Referenties
  • Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met Kadaster
  • Voor achtergronden en definities: klik hieronder op de toelichting indicator.Meer informatie
Toelichting indicator
Onderwerp omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven