Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Voedsel-Economisch Bericht
Kies een thema
Internationaal

Agrarische keten

Primaire sector

Consumptie

 
 
 
 
  
Handel in agrarische goederen - Landbouw gerelateerde goederen

De handel in landbouwgerelateerde goederen
1/22/2021
Onderstaande tekst is een weergave van hoofdstuk 6 uit de uitgave "De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband, editie 2021". Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de Nederlandse handel in landbouwproducten in 2020. Wageningen Economic Research en CBS maken in deze gezamenlijke uitgave, in opdracht van het ministerie van LNV, de eerste ramingen van de landbouwhandelscijfers voor 2020 bekend en voorzien deze van duiding. Naast inzicht in de export- en importcijfers, voor zowel landbouwgoederen als landbouwgerelateerde goederen, bevat de publicatie dit jaar drie katernen waarin een handelsonderwerp uitgelicht wordt. Voor deze editie zijn de onderwerpen de gevolgen van Brexit voor de Nederlandse landbouwhandel, een analyse van de agrologistiek en de regionale functie van Nederland in de EU. In dit laatste hoofdstuk worden ter illustratie vier specifieke producten beschreven waarvoor Nederland een rol van betekenis speelt in de internationale, maar vooral ook regionale handel. Deze producten zijn varkensvlees (paragraaf 9.4), vis (paragraaf 9.5), groente en fruit (paragraaf 9.6) en granen (paragraaf 9.7).

De analyse van de handel in landbouw gerelateerde goederen kunt u vinden in hoofdstuk 6 van de bovengenoemde uitgave en is hier apart te downloaden. U kunt hier het totale rapport downloaden. 


De handel in landbouwgerelateerde goederen

In dit hoofdstuk ligt de focus op landbouwgerelateerde goederen, dit zijn goederen die internationaal worden verhandeld ten behoeve van landbouw- of voedingsectoren. Bekende voorbeelden zijn landbouwmachines en machines voor de voedingsmiddelenindustrie, maar ook bijvoorbeeld meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen behoren tot de landbouwgerelateerde goederen. De landbouwgerelateerde goederen (of tertiaire landbouwgoederen) vormen samen met de (primaire en secundaire) landbouwgoederen, een bredere definitie van de Nederlandse handel in landbouwgoederen. In paragraaf 6.1 komen de macro-ontwikkelingen aan bod, paragraaf 6.2 voegt een landendimensie toe, paragraaf 6.3 een goederendimensie en paragraaf 6.4 bespreekt de Nederlandse verdiensten aan de export van landbouwgerelateerde goederen.

Landbouwgerelateerde goederen: kleine daling export
Voor 2020 wordt de export van landbouwgerelateerde goederen geraamd op 9,79 miljard euro (zie figuur 6.1). Dat is 0,6% minder dan in 2019 (9,85 miljard euro), maar duidelijk meer dan in de jaren ervoor. De import van landbouwgerelateerde goederen wordt geraamd op een nieuw record (4,49 miljard euro), 2,1% meer dan in 2019. Door deze ontwikkelingen is het handelsoverschot in landbouwgerelateerde goederen afgenomen tot 5,29 miljard euro, iets minder dan in 2019, maar fors meer dan in de jaren ervoor. Over de gehele periode 2010-2020 is het handelsoverschot met 80% toegenomen, meer dan de exportgroei (63%) en de importgroei (47%) in deze periode. De sterke groei van het handelsoverschot heeft er mee te maken dat de export absoluut gezien veel meer bedraagt dan de import. Een groei in het handelsoverschot vindt daarmee zelfs plaats bij een gelijke procentuele toename.Figuur 6.1 Import, export en handelsbalans van landbouwgerelateerde goederen
Bron: CBS tot en met oktober 2020, raming november - december 2020 door WUR en CBS.

De export van de landbouw- en landbouwgerelateerde export samen (de zogenaamde ‘brede’ landbouwexport) wordt voor 2020 geraamd op 105,4 miljard euro, iets hoger dan de 104,5 miljard euro van 2019 en daarmee een nieuw exportrecord (zie figuur 6.2). Ook de brede landbouwimport komt uit op een nieuw record met een bedrag van 71,5 miljard euro in 2020. Door zowel een dalend handelsoverschot bij de landbouwgoederen als bij de landbouwgerelateerde goederen is er cumulatief wel een sterk dalend overschot, van 35,9 miljard euro in 2019 tot 33,8 miljard euro in 2020. Dit is lager dan in 2019, maar wel hoger dan in de jaren ervoor.


Figuur 6.2 Import, export en handelsbalans bij landbouw- en landbouwgerelateerde goederen
Bron: CBS tot en met oktober 2020, raming november - december 2020 door WUR en CBS.


Lees hier verder.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Petra Berkhout
070 3358103
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Onderwerp omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven