Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

  
  
Gewasopbrengsten - Derogatiebedrijven

Minder graslandopbrengst, maar meer snijmaisopbrengst in 2020
20-7-2022
In 2020 was de drogestofopbrengst per hectare grasland op bedrijven in het derogatiemeetnet waarvoor gewasopbrengsten bepaald konden worden gemiddeld 9.200 kg. Dat is lager dan het langjarige gemiddelde (2006 tot en met 2019) van 10.000 kg/ha. De snijmaisopbrengst steeg in 2020 voor het tweede jaar op rij naar 18.000 kg droge stof per hectare en ligt daarmee boven het niveau van het langjarig gemiddelde van 16.800 kg.

Graslandopbrengst beneden gemiddeld in 2020 
De graslandopbrengst varieert tussen jaren en is medeafhankelijk van het weer. De grasopbrengst op bedrijven in het derogatiemeetnet nam af van gemiddeld 9.700 in 2019 tot gemiddeld 9.200 kg droge stof per hectare met 262 kg stikstof en 29 kg fosfor (= 66 kg fosfaat) in 2020. In het zeer droge jaar 2018 werd maar 8.300 kg droge stof per hectare gerealiseerd. De drogestofopbrengst in 2020 lag 800 kg lager dan het langjarig gemiddelde. De regio Zand 230 realiseerde in 2020 de laagste graslandopbrengst met 8.400 kg droge stof per hectare, gevolgd door de regio’s Löss en Zand 250 met beide 8.700 kg droge stof. In de regio’s Klei en Veen was de grasopbrengst het hoogst met respectievelijk 9.500 en 10.000 kg droge stof per hectare.
Snijmaisopbrengst boven gemiddeld in 2020
De gemiddelde drogestofopbrengst van snijmais steeg in 2020 voor het tweede jaar op rij en kwam uit op 18.000 kg droge stof per hectare. Dat is boven het niveau van het langjarig gemiddelde (2006 tot en met 2019) van 16.800 kg droge stof per hectare. Ook de stikstofopbrengst per hectare van snijmais nam in 2020 toe tot 209 kg/ha, terwijl de fosforopbrengst gelijk bleef aan 2019 met 30 kg/ha (= 69 kg fosfaat). De regio Zand 230 realiseerde in 2020 de laagste snijmaisopbrengst met 17.700 kg droge stof per hectare, gevolgd door de Veenregio met 17.900 kg droge stof, de Kleiregio met 18.200 kg droge stof en de Zandregio 250 met 18.600 kg droge stof per hectare. In de Lössregio was de snijmaisopbrengst het hoogst met 20.300 kg droge stof per hectare.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven