Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Biologische teelt - Akkerbouw

Aandeel biologische akkerbouwbedrijven in de Kleiregio neemt verder toe
12/20/2018

Zo’n 3% van de akkerbouwbedrijven waar het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) op is gericht, produceert biologisch. Sinds 2001 is het aandeel biologische akkerbouwbedrijven in de Kleiregio duidelijk toegenomen, tot 4% in 2017. In de Zandregio blijft het aandeel biologische bedrijven door de jaren heen vrij stabiel.


Ontwikkeling verschilt per regio
In de Zandregio schommelt het aandeel biologische akkerbouwbedrijven tussen 1% en 2%. De top werd bereikt in 2007 met 1,8% en daalde vervolgens weer tot 1,1% in 2014. Daarna is het aandeel biologische akkerbouwbedrijven weer toegenomen. In de Lössregio was het aandeel tot 2010 beperkt (0,5%) en vervolgens verdubbeld. In de Kleiregio is het aandeel van alle regio’s het grootst.

Mede dankzij de toename van het aandeel biologische akkerbouwbedrijven komen er meer biologische producten op de markt. Daarnaast kan er ook door productiegroei op de bestaande biologische bedrijven in de groeiende vraag naar biologische producten worden voorzien.Opbrengsten bio gewassen fluctueren meer
In vergelijking met de gangbare collega’s hanteren biologische akkerbouwers een minder intensief bouwplan (meer gewassen, ruimere gewasrotatie) en lagere bemestingsniveaus. Om bij die lagere niveaus toch zo goed mogelijk in de behoeftes van de diverse gewassen te voorzien, spelen een uitgekiende vruchtwisseling en de teelt van groenbemesters zoals gras/klaver en luzerne een grote rol in het management. Over het algemeen zijn de gewasopbrengsten op de biologische bedrijven lager en meer onderhevig aan schommelingen dan in de gangbare landbouw.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven