Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Barometer agrarische sectoren
Kies een thema
Economie

Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Hoger saldo vleesvarkens dankzij hogere opbrengsten
1/5/2023
In november 2022 lag het saldo van vleesvarkens 2.400 euro hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat was te danken aan de hogere opbrengsten die iets sterker stegen dan de kosten van voer en biggen samen. De opbrengsten waren in november net voldoende om de vaste kosten te dekken, waardoor er een positief inkomen resteerde. De resultaten zijn berekend voor een bedrijf met 2.600 gemiddeld aanwezige vleesvarkens.


Opbrengsten stijgen iets meer dan de kosten
De opbrengsten lagen in november 2022 48% hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Na een zwakke start van het jaar zijn vleesvarkensprijzen vanaf maart flink gestegen. De snelle prijsstijging was het gevolg van het krimpende aanbod in Europa en de onzekerheden door de oorlog in Oekraïne. De vleesvarkensprijs ging in maart en april met grote stappen omhoog. Na een kleine terugval in mei, is daarna de prijs opnieuw gestegen naar de piek van 1,95 euro per kg in september. Daarna zakte de prijs iets terug tot 1,84 euro per kg in november.

Het aanbod van vleesvarkens in de EU in 2022 wordt 4 tot 5% lager geraamd dan in 2021. Vooral in Duitsland is de productie van vleesvarkens verminderd. In Duitsland is de varkensstapel gekrompen door de coronacrisis, Afrikaanse varkenspest en strengere milieu- en dierenwelzijnsregels. Duitse slachterijen kunnen als gevolg van beperkingen door varkenspest zeer beperkt vlees buiten Europa afzetten. Sommige gemengde bedrijven in Duitsland houden minder vleesvarkens omdat ze eigen voergranen duur hebben verkocht door onzekerheid over de vleesvarkensprijzen.

De varkensmarkt in Spanje, Italië en Frankrijk profiteerde in de zomer als vanouds van het toeristenseizoen, met een grotere vraag naar varkensvlees. In de markt leven er wel zorgen over de afnemende consumptie van varkensvlees in de EU als gevolg van de hoge inflatie en het daarmee gepaard gaande koopkrachtverlies. De EU-export daalde tot en met juli met 23%, de export naar China daalde ook. De vraag uit China nam in het vierde kwartaal wel toe doordat het varkensaanbod daar is gedaald. De Chinese varkensprijzen stijgen in aanloop naar het Chinese nieuwjaar (eind januari 2023) wanneer normaal gesproken veel varkensvlees wordt gegeten.

In november was de aankoopprijs van biggen 27,50 euro per stuk hoger dan november vorig jaar, een toename van bijna 20.000 euro. De voerkosten stegen in 2022 flink naar een piek in juni. Daarna volgde een daling en lagen de voerkosten bijna 19.000 euro hoger dan november 2021 De in 2021 ingezette prijsstijging van veevoergrondstoffen werd versterkt door de oorlog in Oekraïne, een belangrijk exporterend land van granen. Daardoor lag de prijs van vleesvarkensbrok in november 37% hoger dan dezelfde maand het jaar ervoor. Vooral dankzij de 41.000 euro hogere opbrengsten was het saldo 2.400 euro hoger dan in november 2021.Dieptepunt voortschrijdend jaarsaldo achter de rug
Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens lag in november op 92.000 euro onder het langjarig gemiddelde. Het dieptepunt werd bereikt in juli, waarna licht herstel volgde. Daardoor lag in november het voortschrijdend jaarsaldo per vleesvarken per jaar 34 euro onder het langjarig gemiddelde saldo van 70 euro.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven