Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Barometer agrarische sectoren
Kies een thema
Economie

Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens 10.000 euro hoger dan vorig jaar
3/3/2020
In januari 2020 is het saldo van vleesvarkens 10.000 euro hoger uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar. De opbrengsten stegen sterker dan de kosten. Het saldo is ruim voldoende voor een positief inkomen. De resultaten zijn berekend voor een gestandaardiseerd bedrijf met 2.300 gemiddeld aanwezige vleesvarkens.

Hogere opbrengstprijzen door export naar China
Sinds het tweede kwartaal van 2019 zijn de marges fors hoger doordat de opbrengsten sterker stegen dan de kosten. De prijzen van vleesvarkens waren in januari 37% hoger dan een jaar eerder en ook dan het langjarig gemiddelde. Het prijsniveau was wel lager dan eind 2019. Dit kwam omdat de piek in bestellingen vanuit China vanwege Chinees Nieuwjaar (25 januari) voorbij was. Op feestdagen wordt in China traditioneel veel varkensvlees gegeten. Naar verwachting trekken de opbrengstprijzen weer aan omdat China bijna de helft minder varkens heeft dan normaal vanwege de Afrikaanse varkenspest. Herstel van de varkensstapel naar het oude niveau kan nog jaren duren. Voor de uitbraak van Afrikaanse varkenspest had China ongeveer de helft van alle varkens in de wereld. Ook in andere Oost-Aziatische landen heeft Afrikaanse varkenspest geleid tot lagere productie en meer import.

In reactie op de hogere vleesvarkensprijzen zijn ook de prijzen van biggen flink gestegen. De biggenprijs van 76 euro (inclusief toeslagen) is bijna verdubbeld sinds januari vorig jaar. Die hogere kosten romen een flink deel van de hogere opbrengsten af, zodat de omzet en aanwas uiteindelijk met 7.100 euro steeg.

De voerkosten zijn in januari bijna 3.000 euro lager dan vorig jaar. Begin vorig jaar waren de voerkosten aanzienlijk hoger door de prijsstijging van vooral granen als gevolg van de droge zomer in 2018. De productie van maïs en sojabonen was in 2019 lager omdat in belangrijke teeltgebieden later is ingezaaid dan gewoonlijk. De vraag naar sojabonen is minder door de kleinere vraag uit China vanwege Afrikaanse varkenspest. De tarweprijzen zijn vrij stabiel of dalen naar verwachting licht in de komende tijd.Voortschrijdend jaarsaldo ruim boven langjarig gemiddelde
Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens ligt in januari 73.000 euro boven het langjarig gemiddelde, vooral dankzij de gunstige saldi in het afgelopen halfjaar. In de laatste tien jaar was het voortschrijdend jaarsaldo niet eerder zo hoog.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven