Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Barometer agrarische sectoren
Kies een thema
Economie

Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens gestegen door hogere opbrengsten
9/27/2022
Augustus was de eerste maand 2022 dat het saldo van de vleesvarkens hoger lag dan dezelfde maand vorig jaar. Ten opzichte van het voorgaande jaar steeg het saldo met 4.400 euro tot 16.700 euro. Dat was te danken aan de hogere opbrengsten die sterker zijn gestegen dan de kosten voor voer en biggen. De opbrengsten waren in augustus voldoende om de vaste kosten te dekken, waardoor er een positief inkomen resteerde. De resultaten zijn berekend voor een bedrijf met 2.600 gemiddeld aanwezige vleesvarkens.


Opbrengsten stijgen sterker dan de voerkosten  
De opbrengsten lagen in augustus 2022 37% hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder en zijn hiermee gestegen naar het hoogste niveau dit jaar. De snelle prijsstijgingen in maart en april van vleesvarkens en biggen waren het gevolg van het krimpende aanbod in Duitsland en de onzekerheden door de oorlog in Oekraïne. De varkensprijs ging in die maanden met grote stappen omhoog. Na een kleine terugval in mei, is daarna de varkensprijs opnieuw gestegen naar gemiddeld 1,88 euro per kg in augustus. Vooral in Duitsland is de productie van vleesvarkens verminderd. Gemengde bedrijven in Duitsland houden minder vleesvarkens omdat ze eigen voergranen duur hebben verkocht door onzekerheid over de vleesvarkensprijzen. De vraag uit China neemt toe doordat het varkensaanbod daar is gedaald. In Spanje, Italië en Frankrijk profiteerde de markt in de zomer van het toeristenseizoen, met een grotere vraag naar varkensvlees. Er zijn wel zorgen over de afnemende consumptie van varkensvlees in de komende tijd als gevolg van de zeer hoge inflatie en het koopkrachtverlies.

In augustus lag de aankoopprijs van biggen 12,50 euro per stuk hoger dan augustus 2021, waardoor de bigkosten bijna 9.000 euro toe zijn genomen. De voerkosten stegen dit jaar flink tot de piek van ruim 73.000 euro in juni. Daarna volgde een daling, maar toch waren de voerkosten 21.500 euro hoger dan augustus 2021. De in 2021 ingezette prijsstijging van veevoergrondstoffen werd versterkt door de oorlog in Oekraïne, een belangrijke exporteur van granen. Daardoor is de prijs van vleesvarkensbrok in augustus 44% hoger dan dezelfde maand een jaar eerder. Dankzij de bijna 35.000 euro hogere opbrengsten was het saldo 4.400 euro hoger dan in augustus vorig jaar.Voortschrijdend jaarsaldo zakt naar nieuw dieptepunt
Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens lag in augustus 105.000 euro onder het langjarig gemiddelde. Dat jaarsaldo is in juli verder gedaald naar het laagste niveau in vele jaren door de lagere saldi. Ondanks een licht herstel in augustus lag het voortschrijdend jaarsaldo 40 euro onder het langjarig gemiddelde saldo van 70 euro per vleesvarken per jaar.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven