Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Barometer agrarische sectoren
Kies een thema
Economie

Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens in maart nog matig
5/8/2019

Het saldo van vleesvarkens is in maart nog een fractie (-300 euro) lager uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar. De kosten waren iets hoger bij onveranderde opbrengsten. Het saldo is onvoldoende voor een positief inkomen. Door oplopende opbrengstprijzen worden in volgende maanden echter betere resultaten verwacht. De resultaten zijn berekend voor een gestandaardiseerd bedrijf met 2.200 gemiddeld aanwezige vleesvarkens.


Hogere opbrengstprijzen verwacht
In maart zijn de marges iets lager dan vorig jaar door hogere kosten bij onveranderde opbrengsten. De voerkosten stegen afgelopen jaar met 9%. Hier staat tegenover dat de biggenprijs 9% is gedaald. De opbrengstprijzen van vleesvarkens liggen in maart iets boven het langjarig gemiddelde. De prijzen begonnen dit jaar op een laag niveau door de traditioneel zwakkere vraag in het eerste kwartaal. Meestal neemt vooral in het derde kwartaal de vraag toe. Eind maart zijn de opbrengstprijzen echter al fors omhooggegaan door de grotere vraag uit China. Als gevolg van de vele uitbraken van Afrikaanse varkenspest in China zal de Chinese productie dit jaar fors afnemen. Daardoor kan in de komende maanden de export van varkensvlees vanuit de EU flink toenemen met prijsstijgingen tot gevolg.De voerkosten zijn 9% hoger dan maart vorig jaar vooral door hogere graanprijzen als gevolg van de droogte in 2018. Dit resulteerde in een toename van de voerkosten met 3.000 euro per bedrijf. Daar staat tegenover dat de kosten voor biggen 2.700 euro per bedrijf lager zijn, zodat de kosten per saldo licht toenemen.Voortschrijdend jaarsaldo onder langjarig gemiddelde
Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens in maart is lager dan het langjarig gemiddelde. Vooral in het tweede kwartaal van 2018 zijn de saldi achtergebleven bij het langjarig gemiddelde.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven