Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Barometer agrarische sectoren
Kies een thema
Economie

Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens verder gedaald door lage opbrengstprijzen
2/24/2021
Voor de vleesvarkenshouderij startte het nieuwe jaar niet goed. In januari 2021 is het saldo van vleesvarkensbedrijven 4.500 euro lager uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat is bijna 30% lager doordat de opbrengsten sterker daalden dan de kosten. Het saldo van 11.000 euro is net voldoende voor een positief inkomen. De resultaten zijn berekend voor een gestandaardiseerd bedrijf met 2.500 gemiddeld aanwezige vleesvarkens. De uitgangspunten zijn begin 2021 geactualiseerd.

Lagere opbrengstprijzen door coronacrisis en Afrikaanse varkenspest
Ten opzichte van januari vorig jaar zijn de opbrengsten 34.000 euro ofwel bijna 30% lager. Na de top van de opbrengstprijs van 1,86 euro per kg in maart 2020 zijn de prijzen fors gedaald tot 1,25 euro per kg in januari 2021. De afzet naar restaurants en andere foodservicebedrijven zakte in. Vanaf september is de situatie op de EU-markt verder verslechterd door de vondst van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in Duitsland, waardoor export van Duits varkensvlees naar China werd verboden. Door gebrek aan slachtcapaciteit vanwege corona-uitbraken onder personeel, worden veel vleesvarkens in Duitsland niet tijdig afgeleverd en steeds zwaarder. Het varkensoverschot is groot. Dat vlees zet Duitsland nu noodgedwongen af op de EU-markt waardoor de prijzen zwaar onder druk zijn gezet. Ook in Nederland is het aanbod van slachtrijpe dieren ruim en bovendien zijn de varkens zwaarder dan vorig jaar.

In navolging van de lagere vleesvarkensprijzen zijn ook de prijzen van biggen sinds maart flink gedaald. De biggenprijs van 32 euro (inclusief toeslagen) is 46 euro lager dan januari vorig jaar. Die lagere bigkosten kunnen de opbrengstderving niet geheel opvangen, waardoor de omzet in januari 2021 bijna 2.000 euro lager is dan vorig jaar. Bovendien zijn de voerkosten in januari 2.700 euro hoger geworden. In de afgelopen maanden zijn de prijzen van veevoergrondstoffen gestegen, met als gevolg 7% prijsstijging van vleesvarkensbrok.Voortschrijdend jaarsaldo zakt verder
Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens ligt in januari 2021 bijna 13.000 euro boven het langjarig gemiddelde. Dat is wel driekwart lager dan januari vorig jaar door de lagere saldi in het afgelopen jaar. In maart werd een recordniveau van het voortschrijdend jaarsaldo bereikt. In de daaropvolgende maanden zakte het voortschrijdend jaarsaldo door lagere saldi in vergelijking met voorgaand jaar. In januari ligt het voortschrijdend jaarsaldo nog 6 euro boven het langjarig gemiddelde van 72 euro per vleesvarken per jaar.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven