Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Nieuws

Nieuws


  11/22/2022Consumentenprijzen stijgen minder hard
In de afgelopen maanden zijn de voedselprijzen voor consumenten minder hard gestegen dan in voorgaande perioden. Het CBS meldt dat in september 2022 de prijsindex van alle voedingsmiddelen 1% hoger la... lees meer


  11/10/2022Kostprijs varkenshouderij in 2021 duidelijk gestegen; Resultaten InterPIG 2021
De varkenshouderij in Nederland produceert duurder dan in sommige omringende landen. Dit komt vooral door duurder voer en hogere mestafzetkosten. De belangrijkste landen met een professionele varkensp... lees meer


  11/8/2022Agro Vertrouwensindex nog maar net boven het nulpunt
Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben is beperkt gedaald. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 is de index een kleine 2 punten gezakt. De index ligt in het derde kwa... lees meer


  10/24/2022Voedselprijzenmonitor: cijfers augustus 2022
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  10/13/2022Gemiddeld bedrijfsresultaat bosbouw in 2020 opnieuw negatief
Het gemiddeld reëel bedrijfsresultaat van particuliere bosbedrijven (groter dan 50 ha) laat over de lange termijn (1975-2020) een positieve trend zien met pieken en dalen. In de periode 1975-1990 was ... lees meer


  9/30/2022Kottervisserij is dit jaar fors verliesgevend na een moeilijk 2021
De Nederlandse kottervisserij lijdt over de eerste 8 maanden van dit jaar een verlies van naar schatting meer dan 20 miljoen euro (20 à 30 miljoen euro) waarbij alle toegepaste visserijmethoden gemidd... lees meer


  9/27/2022Sierteeltexport en veilingomzetten sterk omlaag in zomerperiode
Tot en met juni 2022 was er een kleine plus in de exportwaarde van bloemen en planten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De aanvankelijk groei is veranderd in een krimp van 1% in de periode... lees meer


  9/27/2022Kosten en opbrengsten veehouderij stijgen verder
In de veehouderijsectoren hebben forse schommelingen in kosten en opbrengsten wederom geleid tot grote bewegingen in de bedrijfsresultaten van augustus. Zo zorgt de onzekerheid over de oorlog in Oekra... lees meer


  9/26/2022Nieuw: resultaten overige dierbedrijven
Jaarlijks worden diverse artikelen gepubliceerd over akkerbouw-, melkvee-, en staldierbedrijven. Dit jaar is de reeks artikelen uitgebreid met overige dierbedrijven. De overige dierbedrijven bestaan u... lees meer


  9/19/2022Monitor Duurzaam Voedsel 2021: aandeel van duurzame voedselaankopen is gestegen
Consumenten gaven in 2021 9,5 miljard euro uit aan duurzaam voedsel. Aan producten met keurmerken zoals Beter Leven, Biologisch en Rainforest Alliance geven we steeds meer geld uit. Dit blijkt uit de ... lees meer


  9/14/2022Dierlijke producten en brood nog nooit zo duur
In het afgelopen jaar zijn de voedselprijzen voor consumenten aanzienlijk gestegen. Het CBS meldt dat in juli 2022 de prijsindex van alle voedingsmiddelen 12% hoger lag dan in juli een jaar eerder.&nb... lees meer


  8/24/2022Voedselprijzenmonitor: cijfers juni 2022
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer


  8/23/2022Vertrouwen onder boeren en tuinders nog net boven nulpunt
Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben is gedaald. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 is de index ruim 4 punten lager en staat nu op een kleine 2 punten. De index li... lees meer


  8/4/2022Update van resultaten staldierbedrijven
Voor deze update zijn de resultaten voor de staldierbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) gericht is, over 2020 bepaald op basis van een complete set van bedrijfsgegevens. E... lees meer


  8/4/2022Update van resultaten akkerbouwbedrijven
Voor deze update zijn de resultaten voor de staldierbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) gericht is, over 2020 bepaald op basis van een complete set van bedrijfsgegevens. E... lees meer


  8/4/2022Update van resultaten melkveebedrijven
In december 2021 zijn diverse artikelen gepubliceerd waarin gebruik werd gemaakt van voorlopige resultaten over het jaar 2020. Voor deze update zijn de resultaten over 2020 bepaald op basis van een co... lees meer


  7/20/2022Hogere overschotten in 2020, maar dalende trends over gehele meetperiode
In het derogatiemeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) volgen Wageningen Economic Research en het RIVM jaarlijks de waterkwaliteit en landbouwpraktijk van ‘voor derogatie aangemel... lees meer


  7/19/2022Aandeel agrocomplex in nationale economie in 2020 licht gestegen
De toegevoegde waarde van het totale agrocomplex bedroeg in 2020 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn - circa 55 mld. euro. Hiermee komt het agrocomplex op ongeveer hetzelfde ... lees meer


  7/13/2022Prijsstijging in voeding zet door
In de maanden april en mei zijn de prijzen van brood, zuivel, eieren, varkensvlees, pluimveevlees en rundvlees verder gestegen. De prijs van groente en fruit daalde, terwijl de prijs van aardappelen n... lees meer


  6/29/2022Economische resultaten veehouderij blijven volatiel
In de veehouderijsectoren leiden forse schommelingen in kosten en opbrengsten tot grote bewegingen in bedrijfsresultaten. Zo heeft de oorlog in Oekraïne, een belangrijke exporteur van granen, de prijz... lees meer


  6/29/2022Sierteeltexport en veilingomzetten in mei verder teruggevallen
Tot en met mei 2022 is de exportwaarde van bloemen en planten nog wel groter dan een jaar eerder, maar de stijging van de exportwaarde neemt af. Tot en met maart bedroeg de toename van de exportwaarde... lees meer


  6/27/2022Voedselprijzenmonitor: cijfers april 2022
De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkelingen op drie niveaus in de voedselketen. Iedere maand wordt de monitor cijfermatig bijgewerkt en om de maand inhoudelijk toegelicht. De monitor is deze... lees meer
Contactpersoon
Communicatie SSG
070-3358330
 
Top of page