Mijn agrimatie

Agrimatie - informatie over de agrosector


Barometer Agrarische Sectoren

Deze website toont de onderzoeksresultaten die Wageningen Economic Research in het kader van het project Agri-Monitor / Barometer Agrarische Sectoren publiceert voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De gegevens maken onderdeel uit van de website www.agrimatie.nl. De Barometer richt zich op actuele ontwikkeling op maandbasis van prijs en saldo van een aantal veehouderijsectoren en veilingomzet en export van de sierteelt. Om ook de andere informatie van deze site te kunnen zien kunt u de home-button gebruiken.

> Over ons
 

 
   E-mail: Communications SSG
   Phone: +31(0)70-3358330