Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

  
  
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Samenvattend overzicht van resultaten - Glastuinbouw: snijbloemenbedrijven
De tabel bevat zowel gegevens over de steekproefpopulatie (CBS-Landbouwtelling) als resultaten uit het Informatienet.
 
 VariabelenEenheid2016201520142013
Collapse
Steekproefpopulatie (gegevens uit CBS-Landbouwtelling)
 
 
 
 
 
  
Gerepresenteerd aantal bedrijven
aantal
990
1.050
1.140
1.190
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
 
1.195
1.161
1.155
  
Oppervlakte cultuurgrond
ha
 
4
3,8
3,4
Collapse
Bedrijfsopzet (gegevens uit Bedrijveninformatienet)
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
104
106
101
  
Aandeel bedrijven dat bij BTW opteert voor ondernemersregeling
%
 
95
94
92
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
1.395
1.213
1.204
1.150
  
Standaard Verdiencapaciteit (SVC)
1.000 euro
 
291
288
276
  
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
ha
3,5
3,4
3,3
3,3
  
Aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (a.j.e.)
aantal
1,64
1,63
1,62
1,68
  
Aantal ondernemers
aantal
 
1,83
1,82
1,87
 
Aantal dieren
 
 
 
 
 
Collapse
Resultatenrekening
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
1.642.200
1.498.400
1.452.200
1.326.200
  
Totaal betaalde kosten en afschrijvingen
euro
1.345.500
1.299.700
1.277.300
1.236.400
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
296.700
198.700
174.900
89.800
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-6.000
-5.900
-7.000
-11.500
  
Inkomen uit bedrijf
euro
290.700
192.800
167.800
78.300
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde a.j.e.
euro/onbetaalde aje
177.300
118.500
103.500
46.500
  
Totaal inkomen
euro
294.400
196.400
174.000
85.600
Collapse
Bedrijfseconomisch resultaat
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
1.642.200
1.498.400
1.452.200
1.326.200
 Collapse
Totaal kosten (inclusief berekende kosten)
euro
1.440.700
1.394.100
1.366.200
1.314.000
   
betaalde kosten en afschrijvingen (excl. rente)
euro
1.305.100
1.258.600
1.233.300
1.189.000
   
berekende kosten arbeid en vermogen
euro
135.600
135.400
132.800
125.000
  
Nettobedrijfsresultaat
euro
201.500
104.300
86.000
12.200
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
114
107
106
101