Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Data > BINternet, land- en tuinbouw
         
BINternet, land- en tuinbouw
Toon volledig scherm
Kies tabel
Algemeen

Economie van het bedrijf

Milieu

Technisch resultaat, saldo en prijs

  
  
   
   

Maak uw selectie en klik op ‘toon gegevens’
Kies bedrijfstype(s)  
Kies groep
Kies jaar(jaren)

 
Samenvattend overzicht van resultaten - Glastuinbouw: snijbloemenbedrijven
De tabel bevat zowel gegevens over de steekproefpopulatie (CBS-Landbouwtelling) als resultaten uit het Informatienet.
 
 VariabelenEenheid2017201620152014
Collapse
Steekproefpopulatie (gegevens uit CBS-Landbouwtelling)
 
 
 
 
 
  
Gerepresenteerd aantal bedrijven
aantal
920
990
1.050
1.140
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
1.383
1.380
1.195
1.161
  
Oppervlakte cultuurgrond
ha
4,6
4,1
4
3,8
Collapse
Bedrijfsopzet (gegevens uit Bedrijveninformatienet)
 
 
 
 
 
  
Aantal steekproefbedrijven
aantal
 
105
106
106
  
Aandeel bedrijven dat bij BTW opteert voor ondernemersregeling
%
 
96
95
94
  
Standaardopbrengst (SO)
1.000 euro
1.309
1.310
1.202
1.204
  
Standaard Verdiencapaciteit (SVC)
1.000 euro
 
384
288
288
  
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
ha
3,5
3,5
3,3
3,3
  
Aantal onbetaalde arbeidsjaareenheden (a.j.e.)
aantal
1,61
1,61
1,62
1,62
  
Aantal ondernemers
aantal
 
1,81
1,81
1,82
 
Aantal dieren
 
 
 
 
 
Collapse
Resultatenrekening
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
1.477.000
1.430.200
1.491.600
1.452.200
  
Totaal betaalde kosten en afschrijvingen
euro
1.239.700
1.198.600
1.292.000
1.277.300
  
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
euro
237.200
231.600
199.600
174.900
  
Buitengewone baten en lasten
euro
-2.700
-2.700
-5.400
-7.000
  
Inkomen uit bedrijf
euro
234.500
228.900
194.200
167.800
  
Inkomen uit bedrijf per onbetaalde a.j.e.
euro/onbetaalde aje
145.800
142.300
119.700
103.500
  
Totaal inkomen
euro
245.300
239.600
199.500
174.000
Collapse
Bedrijfseconomisch resultaat
 
 
 
 
 
  
Totaal opbrengsten
euro
1.477.000
1.430.200
1.491.600
1.452.200
 Collapse
Totaal kosten (inclusief berekende kosten)
euro
1.329.900
1.295.600
1.386.300
1.366.200
   
betaalde kosten en afschrijvingen (excl. rente)
euro
1.209.400
1.166.600
1.251.500
1.233.300
   
berekende kosten arbeid en vermogen
euro
120.500
129.000
134.800
132.800
  
Nettobedrijfsresultaat
euro
147.000
134.600
105.400
86.000
  
Rentabiliteit (opbrengst per 100 euro kosten)
%
111
110
108
106