Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Kies een indicator
Actuele voedselprijzen - Rundvlees

Rundvleesprijs voor consument nagenoeg constant
14-4-2017

De consumentenprijsindex van rundvlees is in de wintermaanden nagenoeg constant gebleven. De rundvleesprijsindex van slachterijen en uitsnijderijen kende na een herstel in de tweede helft van 2016 een daling naar 103 (2010 = 100) punten in februari. De prijs van slachtkoeien stond onder druk door het ruime aanbod. In februari is er echter een opleving van de prijs door de buitenlandse vraag: de af-boerderijprijs liep met 7 punten op naar 113 punten.

Prijsontwikkeling
De consumentenprijsindex (CPI) van rundvlees bleef in de wintermaanden steken rond 110 (2010=100) punten. De stijging aan het einde van het jaar past in het normale seizoenspatroon. Sinds 2015 zijn de gemiddelde consumentenprijzen ongewijzigd gebleven, rond 109 punten, en zijn de (seizoens)schommelingen beperkt.

Slachterijen en uitsnijderijen hebben hun prijsindex (PPI) na een dip in augustus 2016 zien herstellen naar 108 punten in december, wat gelijk is aan het prijsniveau van december 2015. Het hogere prijsniveau aan het einde van 2016 past in het seizoenspatroon. In januari en februari is de PPI gezakt naar 103 punten.

In 2017 blijft het aanbod runderen ruim doordat er in het kader van het fosfaatreductieplan extra melkveerunderen worden geslacht. De prijs blijft hierdoor naar verwachting onder druk staan. Door een goede buitenlandse vraag naar rundvlees is de prijsindex gestegen naar 113 punten in februari. In januari 2017 stond de af-boerderijprijsindex op nog 106 punten, de laagste stand sinds het einde van 2011. De prijsindex van slachtkoeien heeft in juni 2013 een recordhoogte van 149 punten gekend. Daarna zijn een kleinere vraag naar vlees mede door de boycot van Rusland van rundvlees uit de EU negatief gaan doorwerken op de prijzen, vooral van het minder luxe Nederlandse slachtkoeienvlees. Door de afschaffing van het melkquotum (1 april 2015) hebben melkveehouders hun vee langer aangehouden en is de prijsindex in het eerst halfjaar van 2015 mede door een veel kleiner aanbod van slachtkoeien scherp omhooggegaan naar 142 punten. De ontwikkelingen op de melkmarkt zijn echter, tegen de verwachtingen in, ongunstig gebleken en hebben in de eerste helft van 2016 tot een grotere uitstoot van melkvee geleid. Ondanks de opleving in de zuivelmarkt is de uitstoot van melkkoeien in de tweede helft van het jaar niet verminderd.


Keten
Consumenten kopen vers rundvlees bij de slager of de supermarkt. Deze kopen vlees via de groothandel of rechtstreeks van de vleesindustrie. Die bestaat uit slachterijen, uitsnijderijen en vleesverwerkers. Slachterijen kopen runderen rechtstreeks van de veehouders of met tussenkomst van handelaren en commissionairs. Runderen komen uit de vleesstierhouderij of de melkveehouderij. De meeste slachtingen van volwassen runderen in Nederland zijn de slachtingen van het afgestoten melkvee.

Toelichting op drie niveaus
De consumptie van rundvlees in Nederland is aan het dalen. In 2015 is het verbruik van rundvlees 14,2 kg per hoofd van de bevolking, 15% minder dan tien jaar eerder. Er is een seizoenspatroon in de afzet, met pieken in januari, het barbecueseizoen en in december (feestdagenmaand).

Er zijn in Nederland negen slachterijen actief met meer dan 10.000 runderslachtingen per jaar (referentiejaar 2012). In 2015 zijn in totaal 1.957 runderen geslacht met een geslacht gewicht van 383 duizend ton. Er werd in hetzelfde jaar minder rundvlees (inclusief eetbaar slachtafval) geïmporteerd (406 duizend ton) dan geëxporteerd (423 duizend ton).

Het Nederlandse rundvlees komt van de melkveehouderij en van de vleesstierhouderij. Ten opzichte van de melkveehouderij is de stierhouderij een bescheiden tak. De circa 30.000 bedrijven met rundvee houden in totaal 2,7 miljoen stuks melk- en fokvee en 293 duizend stuks vlees- en weidevee.

Prijsvorming
Supermarkten maken raamcontracten met leveranciers van rundvlees over de prijs en andere voorwaarden, bijvoorbeeld over aanvoervolumes tijdens bijzondere (piek)momenten. De prijsontwikkeling van rundvlees weerspiegelt de internationale marktsituatie. Ondanks de seizoenspatronen volgen de prijzen af boerderij van slachtrunderen, de producentenprijzen en de consumentenprijzen elkaar slechts in beperkte mate. Dit wordt mede verklaard door het grote belang van de import van rundvlees voor de consumptie in Nederland. Daarbij komt dat de inkoop van vlees slechts één van de kostencomponenten is bij de productie van vlees en vleeswaren in de verwerkende industrie en distributie via de retail. In het kader van het EU-landbouwmarkt- en prijsbeleid is rundvlees jarenlang een beschermd product geweest, waarbij de overheid de prijs ondersteunde. Door een reeks hervormingen is de markt geliberaliseerd. Vroeger speelden fysieke veemarkten een belangrijke rol. Om verspreiding van veeziektes te voorkomen, zijn de meeste veemarkten aan het begin van deze eeuw gesloten. Met de opkomst van het internet zijn virtuele veemarkten ontstaan die het mogelijk maken voor veehouders de prijsontwikkelingen beter te volgen.Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Gegevens over de PPI van CBS Statline (indices van de laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
 • Gegevens over de gebruikte CPI 1995-2009 van CBS Statline.
 • Gegevens over de gebruikte CPI 2010-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens).


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven