Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Voedselprijzen
     
Voedselprijzen
Kies een indicator
Actuele voedselprijzen - Rundvlees

Consumentenprijs nog steeds stabiel, maar prijs af boerderij gestegen
Het aanbod slachtkoeien is in de eerste maanden van 2017 groot vanwege de fosfaatreductiemaatregelen. Desondanks is de prijs af boerderij in de eerste vier maanden van 2017 met zeven punten gestegen naar 113 punten (2010=100) in april. De stijging van prijzen van slachtrunderen is bepaald door de gunstige ontwikkeling op de buitenlandse markten. De rundvleesprijsindex van slachterijen en uitsnijderijen kende na een seizoensgebonden piek in december van 2016 in deze maanden een daling van zes punten naar 108 punten in april. De consumentenprijsindex van rundvlees is in dezelfde periode stabiel rond 109 punten.Prijsontwikkeling
De consumentenprijsindex (CPI) van rundvlees is in april 2017 uitgekomen op 109 (2010=100) punten. Sinds 2015 is de rundvleesprijs voor consument nagenoeg constant. De gemiddelde maandelijkse prijsindex voor rundvlees blijft rond 109 punten en  de (seizoens)schommelingen zijn beperkt.

In april is de prijsindex van slachterijen en uitsnijderijen (PPI) gezakt naar 102 punten. Vanaf augustus 2016 was er een tijdelijke stijging van prijzen met een tijdelijke piek van 108 punten in december 2016. Het hogere prijsniveau aan het einde van 2016 en de daaropvolgende daling passen in het seizoenspatroon.

In 2017 is het aanbod runderen ruim. In de eerste vier maanden van 2017 zijn 46% meer slachtingen runderen geweest met als resultaat 40% meer geslacht gewicht dan het jaar ervoor. Desondanks is de prijsindex af-boerderij in de eerste vier maanden van 2017 gestegen naar 113 punten in april. In januari 2017 stond de prijsindex op nog 106 punten, de laagste stand sinds het einde van 2011. De stijging van prijzen van slachtrunderen komt door de gunstige buitenlandse vraag naar rundvlees en hoge prijzen op de buitenlandse markten. De verwachting is dat het aantal slachtingen in 2017 relatief hoog blijft. Het is onzeker of de vraag op de wereldmarkt het negatieve effect op de prijs van het ruime aanbod in 2017 zal blijven ondervangen.

De prijsindex van slachtkoeien heeft in juni 2013 een recordhoogte van 149 punten gekend. Daarna is een kleinere vraag naar vlees mede door de boycot van Rusland van rundvlees uit de EU negatief gaan doorwerken op de prijzen, vooral van het minder luxe Nederlandse slachtkoeienvlees. Door de afschaffing van het melkquotum (1 april 2015) hebben melkveehouders hun vee langer aangehouden en is de prijsindex in het eerst halfjaar van 2015 mede door een veel kleiner aanbod van slachtkoeien scherp omhooggegaan naar 142 punten. De ontwikkelingen op de melkmarkt zijn echter, tegen eerdere verwachtingen in, ongunstig gebleken en hebben in 2016 tot een grotere uitstoot van melkvee geleid. Vanaf het begin van 2017 blijft de uitstoot hoog doordat er in het kader van het fosfaatreductieplan extra melkveerunderen worden geslacht.Keten
Consumenten kopen vers rundvlees bij de slager of de supermarkt. Deze kopen vlees via de groothandel of rechtstreeks van de vleesindustrie. Die bestaat uit slachterijen, uitsnijderijen en vleesverwerkers. Slachterijen kopen runderen rechtstreeks van de veehouders of met tussenkomst van handelaren en commissionairs. Runderen komen uit de vleesstierhouderij of de melkveehouderij. De meeste slachtingen van volwassen runderen in Nederland zijn de slachtingen van het afgestoten melkvee.

Toelichting op drie niveaus
De consumptie van rundvlees in Nederland is aan het dalen. In 2015 is het verbruik van rundvlees 14,2 kg per hoofd van de bevolking, 15% minder dan tien jaar eerder. Er is een seizoenspatroon in de afzet, met pieken in januari, het barbecueseizoen en in december (feestdagenmaand).

Er zijn in Nederland negen slachterijen actief met meer dan 10.000 runderslachtingen per jaar (referentiejaar 2012). In 2015 zijn in totaal 1.957 runderen geslacht met een geslacht gewicht van 383 duizend ton. Er werd in hetzelfde jaar minder rundvlees (inclusief eetbaar slachtafval) geïmporteerd (406 duizend ton) dan geëxporteerd (423 duizend ton).

Het Nederlandse rundvlees komt van de melkveehouderij en van de vleesstierhouderij. Ten opzichte van de melkveehouderij is de stierhouderij een bescheiden tak. De circa 30.000 bedrijven met rundvee houden in totaal 2,7 miljoen stuks melk- en fokvee en 293 duizend stuks vlees- en weidevee.

Prijsvorming
Supermarkten maken raamcontracten met leveranciers van rundvlees over de prijs en andere voorwaarden, bijvoorbeeld over aanvoervolumes tijdens bijzondere (piek)momenten. De prijsontwikkeling van rundvlees weerspiegelt de internationale marktsituatie. Ondanks de seizoenspatronen volgen de prijzen af boerderij van slachtrunderen, de producentenprijzen en de consumentenprijzen elkaar slechts in beperkte mate. Dit wordt mede verklaard door het grote belang van de import van rundvlees voor de consumptie in Nederland. Daarbij komt dat de inkoop van vlees slechts één van de kostencomponenten is bij de productie van vlees en vleeswaren in de verwerkende industrie en distributie via de retail. In het kader van het EU-landbouwmarkt- en prijsbeleid is rundvlees jarenlang een beschermd product geweest, waarbij de overheid de prijs ondersteunde. Door een reeks hervormingen is de markt geliberaliseerd. Vroeger speelden fysieke veemarkten een belangrijke rol. Om verspreiding van veeziektes te voorkomen, zijn de meeste veemarkten aan het begin van deze eeuw gesloten. Met de opkomst van het internet zijn virtuele veemarkten ontstaan die het mogelijk maken voor veehouders de prijsontwikkelingen beter te volgen.Kies een keten
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Gegevens over de PPI van CBS Statline (indices van de laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
 • Gegevens over de gebruikte CPI 1995-2009 van CBS Statline.
 • Gegevens over de gebruikte CPI 2010-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens).


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven