Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Varkenshouderij

Vertrouwen varkenshouders verder teruggelopen
9-11-2017

Het vertrouwen in de varkenshouderij is in het derde kwartaal van 2017 verder gedaald: net als in het eerste en tweede kwartaal nam de Agro Vertrouwensindex af. Dit maal was de daling vijf punten. De stemmingsindex steeg 1 punt terwijl de toekomstverwachting voor de middellange termijn met ruim 9 punten afnam.De stemming van ondernemers over de huidige situatie op hun bedrijf ging in 2015 door een diep dal. Na een flinke opleving in 2016 is de index in 2017 redelijk stabiel. In de laatste meting, vlak na het derde kwartaal, is er een toename van 1 punt. Historisch gezien ligt de index nog altijd op een vrij hoog niveau met 29 punten. 

Ondernemers in de varkenshouderij die terugkijken op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex, laatste 12 maanden), zijn een stuk negatiever geworden dan ze waren bij de vorige meting: de index daalde met 24 punten naar 14 punten. Met name de opbrengstprijs werd door de ondernemers minder gunstig beoordeeld dan bij de vorige enquête, een kwartaal geleden. Ook waren er minder ondernemers tevreden over de omzet en winst. Overigens worden de kosten en productie respectievelijk wat lager en hoger beoordeeld dan een kwartaal geleden.

Het vertrouwen voor de middellange termijn (toekomstverwachting) is behoorlijk gezakt en onder het nulpunt gekomen. In het derde kwartaal daalde de index met negen punten tot min twee. Er zijn dus meer ondernemers zijn negatief dan positief over de verwachting op de middellange termijn.

De index die de verwachting aangeeft van ondernemers voor de komende 12 maanden (conjunctuurindex, komende 12 maanden) is in lijn met de verwachting op de middellange termijn. De index daalde en ligt inmiddels 15 punten onder nul. Vooral over de opbrengstprijzen heeft men sterk negatievere gedachten. Maar ook de productie zal volgens ondernemers de komende 12 maanden afnemen. Hoewel men positiever is over de kostenontwikkelingen in de komende 12 maanden weegt dit volgens de varkenshouders niet op tegen de lagere prijzen en productie. Ondernemers verwachten dan ook dat hun omzet en winst sterk zullen gaan dalen.


Elk jaar in het derde kwartaal van het jaar wordt er een extra vraag gesteld. Via deze link komt u deze inzien.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven