Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Varkenshouderij

Vertrouwen varkenshouders verder teruggelopen
27-7-2017

Het vertrouwen in de varkenshouderij is in het tweede kwartaal van 2017 verder gedaald: net als in het eerste kwartaal nam de Agro Vertrouwensindex met vier punten af. Door de daling is het vertrouwen van de ondernemers net onder het gemiddelde voor de totale land- en tuinbouw uitgekomen. In het tweede kwartaal van 2017 nam de stemmingsindex, als indicator voor de huidige situatie, af met drie punten. Ook stelden ondernemers hun verwachting voor over 2 à 3 jaar naar beneden bij (5 punten).

De stemming van ondernemers over de huidige situatie op hun bedrijf ging in 2015 door een diep dal. Na een flinke opleving in 2016 is de index in 2017 dus weer wat aan het dalen. Historisch gezien ligt de index nog altijd op een vrij hoog niveau met 28 punten in het tweede kwartaal van 2017. Dit zelfde geldt voor de verwachtingen van ondernemers over hun bedrijf over 2 à 3 jaar. Ook hier waren ondernemers somber in 2015 en was er een opleving in 2016. Inmiddels is het vertrouwen voor de middellange termijn behoorlijk gezakt. Met 7 punten komt de index echter dicht bij het nulpunt waarbij evenveel ondernemers positieve verwachtingen hebben als negatief.

Ondernemers in de varkenshouderij die terugkijken op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex, laatste 12 maanden), zijn positiever geworden dan dat ze waren bij de vorige meting: de index steeg met 6 punten naar ruim 37 punten. Met name de opbrengstprijs werd door de ondernemers positiever beoordeeld dan bij de vorige enquête. Ook waren er meer ondernemers tevreden over de omzet en winst. Het herstel is ingezet na het vierde kwartaal van 2015, toen de index op een dieptepunt van -52 punten was uitgekomen.

De index die de verwachting aangeeft van ondernemers voor de komende 12 maanden (conjunctuurindex, komende 12 maanden) is in lijn met de  verwachting op de middellange termijn. De index daalde sterk en is voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2015 negatief. Vooral over de opbrengstprijzen is men sterk negatiever. Maar ook de productie zal volgens ondernemers de komende 12 maanden afnemen. Hoewel men iets positiever denkt over de kostenontwikkelingen in de komende 12 maanden weegt dit volgens de varkenshouders niet op tegen de lagere prijzen en productie. Ondernemers verwachten dat hun omzet en winst sterk zullen gaan dalen.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven