Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Pluimveehouderij

Vertrouwen onder pluimveehouders onderuit
27-7-2017

Het vertrouwen van pluimveehouders in hun bedrijf is in het tweede kwartaal van 2017 sterk gedaald. In het eerste kwartaal was het vertrouwen van ondernemers nog gestegen tot een recordniveau. De index is met ruim 10 punten gedaald. Deze sterke daling is gevoed door negatieve verwachtingen voor de middellange termijn.

Ondernemers in de pluimveehouderij waren veel minder positief over de toekomstverwachting van hun bedrijf voor over 2 à 3 jaar. De index daalde met bijna 17 punten. Er zijn nu meer ondernemers negatief dan positief over de toekomstige bedrijfsvoering. Hiermee zijn de pluimveehouders de enige groep in de land- en tuinbouw die op dit punt een negatieve index laat zien. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf duidt, daalde licht (1,5 punt). Desondanks is deze index hoger dan die van de andere groepen ondernemers in de land- en tuinbouw. Het een staat vermoedelijk niet los van het ander. Ondernemers verwachten waarschijnlijk dat het niet zo goed zal blijven gaan als nu. Vandaar hun correctie op de index over de toekomstverwachting.
 
Pluimveehouders zijn ook meer tevreden over de afgelopen 12 maanden dan bij de vorige meting. De conjunctuurindex steeg met bijna 16 punten en komt nu zelfs boven het nulpunt uit. Dat betekent dat er meer ondernemers positief terugkijken dan negatief. De ondernemers waren vooral positiever over de opbrengstprijs. Over de productie en de kosten was men minder tevreden dan een kwartaal eerder.

Pluimveehouders die hun bedrijfssituatie voor de komende 12 maanden hebben beoordeeld verwachten dat de kosten de komende tijd iets verder zullen stijgen. Ze verwachten dat de productie verder zal toenemen maar dat de opbrengstprijzen zullen dalen. Hierdoor verwacht men dat de omzet wel licht zal toenemen, maar dat de winst fors zal afnemen. De betreffende conjunctuurindex is vlak na het tweede kwartaal van 2017 vijf punten lager dan bij de vorige meting.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven