Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Pluimveehouderij

Vertrouwen pluimveehouders naar record
16-5-2017

Het vertrouwen van pluimveehouders in hun bedrijfssituatie is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen. De index steeg met ruim 7 punten. Dit keer was het de stijging van de stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, de oorzaak van het gestegen vertrouwen. 
De stijging van de Vertrouwensindex was tussen het derde en vierde kwartaal van 2016 juist te danken aan stijging van de toekomstverwachtingen van ondernemers. Ondernemers waren dit keer echter een stuk minder positief over de toekomstverwachting van hun bedrijf voor over 2 à 3 jaar. De stemmingsindex steeg met 26 punten terwijl de toekomstverwachting over 2 à 3 jaar met bijna 11 punten afnam tussen het vierde kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal van 2017. Al met al kwam de Vertrouwensindex op 26 punten uit en was nog niet eerder zo hoog. Wel is duidelijk in de stemmingsindex te zien dat er in het vierde kwartaal een dip zat. Mogelijk is deze veroorzaakt door de dreiging van een grote uitbraak van de vogelgriep. Zowel de huidige situatie op het bedrijf als de verwachting voor over 2 à 3 jaar bepaalt de mate van vertrouwen dat ondernemers hebben in hun bedrijf.
 
Pluimveehouders zijn een stuk minder ontevreden over de afgelopen 12 maanden dan bij de vorige meting. De conjunctuurindex steeg met bijna 13 punten maar blijft wel negatief. Dat betekent dat er nog altijd meer ondernemers negatief terugkijken dan positief. Eigenlijk waren ondernemers minder negatief over alle indicatoren, de kosten uitgezonderd. Behalve bij de productie bleven ondanks deze stijging nog altijd meer ondernemers negatief dan positief terugkijken op deze onderdelen van de bedrijfsvoering.   

Pluimveehouders die hun bedrijfssituatie, vlak na het eerste kwartaal van 2017, voor de komende 12 maanden hebben moeten beoordelen verwachten dat de kosten de komende tijd iets verder zullen gaan stijgen. Ondernemers verwachten dat de productie verder zal toenemen maar dat de opbrengstprijzen zullen dalen. Hierdoor verwachten meer ondernemers dat de omzet en winst minder rooskleurig zal zijn. De conjunctuurindex is nu, vlak na het eerste kwartaal van 2017, dan ook bijna 3 punten lager dan bij de vorige meting die vlak na het vierde kwartaal van 2016 plaatsvond.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven