Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Pluimveehouderij

Verwachting op middellange termijn helpt pluimveehouder aan gestegen vertrouwen
9-11-2017

Het vertrouwen van pluimveehouders in hun bedrijf is in het derde kwartaal van 2017 met 6 punten gestegen. De huidige situatie op het bedrijf daalde met 3 punten terwijl het vertrouwen in het bedrijf over 2 à 3 jaar met 12 punten is toegenomen.

De stemmingsindex van pluimveebedrijven is in het derde kwartaal drie punten gezakt ten opzichte van de vorige meting. Momenteel kampt de sector met de fipronilaffaire. Van de bedrijven die op deze enquête hebben gereageerd, is echter niet bekend of ze geraakt zijn door deze affaire. Ook worden bedrijven geënquêteerd uit zowel de leghennenhouderij als de vleeskuikensector. Meer informatie over de schade die is ontstaan door de fipronil-affaire in de sector is te vinden op deze plek. Welke gevolgen deze affaire heeft gehad op de marktsituatie kunt u hier lezen. Hieruit blijkt dat bedrijven die in productie zijn gebleven hebben geprofiteerd van het momenteel lagere aanbod door hogere prijzen voor hun eieren. De invloed van dit alles op de enquêteresultaten is echter niet onderzocht.

Pluimveehouders zijn net als de stemmingsindex aangeeft veel minder tevreden over de bedrijfsvoering over de afgelopen 12 maanden. De conjunctuurindex daalde met ruim 26 punten en komt nu in de buurt van het negatieve record ten tijde van de vogelgriep in het vierde kwartaal van 2016. De ondernemers waren over alle onderliggende indicatoren sterk negatiever gestemd dan bij het tweede kwartaal, de kosten uitgezonderd. Maar ook deze index bleef negatief.

Ondernemers in de pluimveehouderij waren heel positief over de toekomstverwachting van hun bedrijf voor over 2 à 3 jaar. De index steeg met bijna 12 punten. Er zijn nu weer meer ondernemers positief dan negatief over de toekomstige bedrijfsvoering over 2 à 3 jaar. 
 
Pluimveehouders die hun bedrijfssituatie voor de komende 12 maanden hebben beoordeeld, zijn iets negatiever dan in het tweede kwartaal. De conjunctuurindex daalde twee punten. Ondernemers verwachten dat de kosten de komende tijd sterk zullen dalen. Verder geven ze aan dat de opbrengstprijzen iets zullen toenemen. Over de productie is men sterk negatiever geworden. Ook verwachten ondernemers een lagere omzet, maar wel een hogere winst.


Elk jaar in het derde kwartaal van het jaar wordt er een extra vraag gesteld. Via deze link komt u deze inzien.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven