Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Structuur
     
Structuur
Kies een indicator
Veestapel - Land- en tuinbouw

Veel meer melkvee
4-10-2016

Het totaal aantal varkens in Nederland is de laatste jaren redelijk stabiel terwijl de rundveestapel groter wordt, onder invloed van het afschaffen van de melkquotering. 

De omvang van de rundveestapel is in 2015 toegenomen tot 4,1 mln. stuks, wat is toe te schrijven aan de ontwikkelingen in de melkveehouderij. Vanaf 1984 (start melkquotering) tot 2007 daalde het aantal melkkoeien van 2,5 mln. tot 1,4 mln. in 2007, waarna door verruiming en afschaffing van de quotering (april 2015) het aantal toenam tot 1,6 mln. per 1 april 2015 (Figuur) en 1,7 mln. stuks per 1 december 2015. Tussen begin 2012 en eind 2015 is de melkveestapel met in totaal 16% gegroeid. De omvang van de jongveestapel voor de melkproductie is met een vergelijkbaar cijfer toegenomen.


Minder schapen en meer geiten
Het aantal overige graasdieren (schapen, geiten, paarden en pony’s) is in 2015 per saldo met 1% toegenomen. Na invoering van de melkquotering nam het aantal schapen snel toe van 0,8 tot bijna 2 mln. in 1992. Door de mestwetgeving en de verlaging van de ooipremie (later opgegaan in de bedrijfstoeslag) is de schapenstapel sindsdien weer gedaald tot onder het miljoen (0,9 mln. in 2015). Het aantal geiten is in 2015 opnieuw fors uitgebreid (+9%), waarmee de vrijwel onafgebroken groei zich voortzet, van circa 10.000 geiten in 1984 tot 470.000 in 2015. De toename van het aantal geiten weerspiegelt de nog altijd groeiende vraag naar geitenmelk en geitenmelkproducten in Nederland en elders in Noord-Europa. De groei van het aantal geiten werd voor het laatst onderbroken tussen 2009 en 2010 door de uitbraak van Q-koorts en de daaropvolgende ruimingen van geiten.

Aantal varkens vrij stabiel
Het totaal aantal varkens lag eind 2015 met 12,5 mln. stuks bijna 2% hoger dan begin 2014. Vanaf de eeuwwisseling is de totale varkensstapel per saldo met 5% gedaald. De twee opkoopregelingen om het mestoverschot te verminderen (Regeling beëindiging veehouderijtakken) leidden in de periode 2001-2004 tot een inkrimping van 15%. Daarna trad een gedeeltelijk herstel op met in de laatste jaren een vrij stabiel aantal dieren, mede dankzij de begrenzing in de vorm van varkensrechten.

Meer kippen
Het totaal aantal kippen is in 2015 met 3,6% gestegen tot bijna 107 mln. stuks. De opkoopregelingen maar vooral de vogelpest in 2003 zorgden voor een forse inkrimping van het aantal kippen, van ruim 100 mln. in 2002 tot circa 80 mln. in 2003. Ook in deze sector wordt de omvang van het aantal dieren begrensd door dierrechten (pluimveerechten).Kies een sector
Contactpersoon
Martien Voskuilen
070 3358328
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven