Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Fosfaatbedrijfsoverschot per ha - Melkveehouderij

Negatief fosfaatbedrijfsoverschot in 2014
In alle regio’s is in 2014 door de melkveebedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, gemiddeld genomen meer fosfaat afgevoerd dan aangevoerd. In de periode 2001-2014 namen de fosfaatoverschotten alsmaar af, maar het gemiddelde overschot viel niet eerder negatief uit. Reden van het negatieve overschot is de toegenomen afvoer van fosfaat met organische mest en dierlijke producten (zoals melk) bij gelijkblijvende aanvoer van fosfaat. Door het goede groeiseizoen voor grasland maakte een stijging in de melkproductie zonder extra voeraanvoer mogelijk.

Variatie in overschot neemt af
Het gemiddelde fosfaatbedrijfsoverschot van melkveebedrijven in de Zandregio bedraagt -8 kg per ha in 2014. De spreiding (10-90-procentwaarde) rondom dit gemiddelde is -39 - +17 kg fosfaat per ha, hetgeen betekent dat 80% van de melkveebedrijven in de Zandregio een overschot heeft tussen beide genoemde waarden. Met het dalen van het gemiddelde overschot neemt ook de spreiding af. De range waarin 80% van de melkveebedrijven zich bevond in 1991 was 119 kg (19-138 kg/ha).Aanvoer van fosfaatkunstmest neemt af 
In de periode 2002-2014 neemt de fosfaataanvoer met kunstmest af. In 2014 gebruikten melkveehouders nog 2-3 kg fosfaat per ha. Met ingang van dat jaar is het gebruik van kunstmestfosfaat niet meer toegestaan op bedrijven met derogatie. Echter, 2014 is een overgangsjaar waarin gebruik onder voorwaarden werd toegestaan en daarnaast maken niet alle melkveebedrijven gebruik van derogatie. Fosfaat wordt op melkveebedrijven vooral aangevoerd via het voer, daarnaast is er aanvoer van fosfaat met organische mest, dieren en plantaardige producten. De aanvoer van fosfaat in 2014 is het hoogst op melkveebedrijven in de Zandregio (72 kg/ha) en het laagst bij hun collega’s in de Veenregio (54 kg/ha).


Fosfaatafvoer hoger door meer melk
Melkveebedrijven in de Zandregio van het LMM hebben naast een hoge aanvoer ook een hoge afvoer van fosfaat (2014: 80 kg/ha). Het tegenovergestelde geldt voor de Veenregio: aanvoer en afvoer zijn relatief laag (2014: afvoer 54 kg fosfaat/ha). Bedrijven voeren fosfaat vooral af met de levering van dierlijke producten (zoals melk) en met organische mest. Afvoer van fosfaat met dieren is van gering belang. Fosfaatafvoer via plantaardige producten is in 2014 van belang in alle regio’s. De stijging hierin betreft vooral de voorraadtoename van ruwvoer in 2014 als gevolg van het goede groeiseizoen.

In alle grondsoortregio’s vindt zowel organische mest aanvoer als afvoer plaats. Per saldo weegt de aanvoer, gemiddeld ongeveer 5 kg fosfaat per ha niet op tegen de afvoer van 8-16 kg fosfaat per ha.


Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven