Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Bodemoverschot en bemesting - Akkerbouw

Stikstofoverschot stabiel, fosfaatoverschot neemt af
19-12-2016

Het bodemoverschot voor stikstof en fosfaat was in 2014 respectievelijk circa 100 kg N en 14 kg P2O5 per hectare. Het stikstofoverschot is sinds 2008 min of meer gestabiliseerd, terwijl het fosfaatoverschot nog steeds daalt. In 2014 werd gemiddeld circa 11 kg P2O5 per hectare aan fosfaatkunstmest gebruikt. Dit is 80% minder dan begin jaren negentig nog gebruikelijk was.De stikstof die in de akkerbouw wordt gebruikt, is voor ruim 50% afkomstig uit kunstmest, terwijl dat deel voor fosfaat minder dan 20% is. De sterkste afname in de bodemoverschotten vond plaats onder het Mineralen Aangiftesysteem (MINAS) dat van 1998 tot en met 2005 van kracht was. Onder het stelsel van gebruiksnormen dat in 2006 is ingevoerd, zijn de stikstof- en vooral fosfaatoverschotten verder afgenomen. Sinds 2006 telt het gebruik van fosfaatkunstmest mee in de mestwetgeving (gebruiksnormenstelsel). Dat was onder MINAS niet het geval.


 Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Landelijk meetnet effecten mestbeleid, Wageningen Economic Research en RIVM.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven