Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Macro-economie
     
Macro-economie
Kies een indicator
Betekenis van de agrosector - Intensieve veehouderij

Ruim helft werkgelegenheid in de toeleverende industrie
4-10-2016

De toegevoegde waarde van het intensieve veehouderijcomplex daalde in 2014 tot bijna 4,5 miljard euro. De werkgelegenheid kwam uit op ruim 68.000 arbeidsjaren. De toelevering neemt in het complex ruim de helft van de werkgelegenheid voor rekening, de verwerkende industrie een vijfde.


Het intensieve veehouderijcomplex is opgebouwd uit de vleeskalveren-, de varkens-, de legpluimvee- en de vleeskuikenbedrijven (5.193 in 2014) en de bij deze sectoren horende slachterijen en vleesverwerkers. Daarnaast maken ook toeleveranciers, zoals de distributiebedrijven, deel uit van dit complex voor het deel dat zij leveren aan de primaire intensieve veehouderijbedrijven of de verwerkende industrieën.

Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde van het intensieve veehouderijcomplex daalde in 2014 tot bijna 4,5 miljard euro. De afname had vooral te maken met ontwikkelingen bij de toelevering; op de primaire bedrijven steeg de toegevoegde waarde licht door hogere eierprijzen, terwijl lagere prijzen voor varkensvlees, pluimveevlees en kalfsvlees werden gecompenseerd door een hoger volume. De toegevoegde waarde van dit complex, in 2014 zo’n 7% van de nationaal toegevoegde waarde, hangt volledig samen met de verwerking van binnenlandse agrarische grondstoffen: de import van agrarische grondstoffen door de slachterijen van varkens, pluimvee en vleeskalveren is vrijwel nihil. Evenals bij de grondgebonden veehouderij wordt de invoer van veevoergrondstoffen toegerekend aan het akkerbouwcomplex. Zo’n twee derde van de toegevoegde waarde van het intensieve veehouderijcomplex kwam tot stand in de toelevering. De primaire bedrijven leverden een bijdrage van ruim 10% aan de toegevoegde waarde, de verwerkende industrie circa 17% en de distributiebedrijven ongeveer 6%.


Werkgelegenheid
De totale werkgelegenheid van het intensieve veehouderijcomplex kwam in 2014 uit op ruim 68.000 arbeidsjaren, waarmee de daling die zich sinds 2012 voordoet werd voortgezet. Enkel in het deel verwerking van het intensieve veehouderijcomplex bleef de werkgelegenheid gelijk. Eén vijfde van de werkgelegenheid in dit complex zit op de primaire bedrijven; dat is twee keer zoveel als de bijdrage aan de toegevoegde waarde, wat duidt op een relatief lage toegevoegde waarde per arbeidskracht op de primaire bedrijven. De toelevering neemt in het complex ruim de helft van de werkgelegenheid voor rekening, de verwerkende industrie een vijfde en de distributie 4%.Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven