Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Handel in agrarische goederen - Bloembollen

Bloembollenexport is wereldhandel
20-1-2017

De Nederlandse handel in bloembollen is wereldwijd georiënteerd en de bloembollen worden naar alle uithoeken van de wereld geëxporteerd. De exportwaarde, inclusief wederuitvoer, van bloembollen bedraagt in 2016 naar verwachting € 1,18 mld. De import is zeer beperkt van omvang. Dit is een stijging van bijna 1% ten opzichte van 2015. Duitsland blijft de belangrijkste afnemer van bloembollen uit Nederland, maar het aandeel in de totale export is de afgelopen jaren afgenomen van 20%(2012) naar 18%(2016).

Nederlandse handel in bloembollen naar herkomst en bestemming, raming 2016
Bron: CBS, raming nov-dec door CBS en Wageningen Economic Research.

Handelsbalans ontwikkelt zich positief
De handelsbalans neemt in 2016 naar verwachting met ruim 1% toe tot € 1,11 mld. De ontwikkeling van de handelsbalans is nagenoeg gelijk aan de exportontwikkeling omdat de import zeer beperkt van omvang is. Net als voorgaande jaren wordt ongeveer 60% van de bloembollen binnen de EU afgezet en ongeveer 40% daarbuiten. In vergelijking met andere agrarische producten is het aandeel dat buiten de EU-landen wordt afgezet relatief groot. De import is gering en er worden meer bollen van buiten de EU geïmporteerd dan van binnen de EU. Dit heeft te maken met het feit dat op het zuidelijk halfrond de teeltseizoenen tegengesteld zijn en deze bollen geschikt zijn voor de veredeling en als uitgangsmateriaal voor exclusieve bolbloemen in Nederland. Ondanks de uitbreiding van het areaal in Nederland is door een lagere productie per hectare sprake van een goede balans tussen vraag en aanbod in 2016, resulterend in licht stijgende prijzen. Ook de verdere verbetering van de economische situatie in de wereld en gunstige koersverhouding tussen de euro en de dollar, de afgelopen jaren, waren van invloed op de gunstige cijfers.

 
 

Een vijfde van de bloembollenexportwaarde naar Duitsland
Sinds 2012 is de exportwaarde van bloembollen naar onze oosterburen vrij constant en heeft een waarde van rond de € 220 mln.. Door de stijging van de totale exportwaarde in deze periode is het relatieve aandeel van Duitsland in de totale export licht gedaald tot naar schatting 18%. Bij andere agrarische producten is het belang van Duitsland veelal beduidend hoger. Door de grote geografische spreiding van de Nederlandse export over veel landen binnen en buiten de EU heeft de branche een goed mechanisme om tegenvallende marktontwikkelingen of mogelijke incidenten op individuele markten het hoofd te bieden. Het belang van verre bestemmingen zoals de Verenigde Staten (met 9% op de 2e plaats) en China (met 7% op de 5e plaats) is relatief groot. Opvallend is de verdubbeling van de export naar België tussen 2014 en 2016 naar € 48 mln., wat slechts voor een klein deel verklaard kan worden door een toename van de contractteelt in België voor Nederlandse bedrijven. Wellicht is er meer afzet naar producenten van bolbloemen.

Bij de importlanden vallen Taiwan en Thailand erg op; dit zijn landen waar uitgangsmateriaal voor de Nederlandse orchideeënteelt vandaan komt. Binnen de productgroep bloembollen valt namelijk ook de codering voor ‘orchideeën in bloei of in blad’. Brazilië, Chili en Nieuw-Zeeland zijn landen op het zuidelijk halfrond, waar uitgangsmateriaal voor de Nederlandse bloembollen-teelt vandaan komt.


Import van bloembollen in Duitsland gedomineerd door Nederland
De import van bloembollen op de Duitse markt wordt gedomineerd door Nederland. De invoer vanuit Aziatische landen zal voornamelijk orchideeën betreffen.

 Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Download de factsheet over Nederlandse handel in bloembollen.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven