Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Veilingomzet - Potplanten

Prijzen kamerplanten omlaag
22-12-2017

Zowel in oktober als in november daalde de gemiddelde prijs van kamerplanten. In oktober bleef de daling beperkt tot 0,6%, maar in november zette deze ontwikkeling door en daalde de gemiddelde prijs met 3,3%. De aanvoer van kamerplanten nam wel toe. Terwijl de omzet in oktober nog omhoog ging met 3,7%, daalde de omzet in november met bijna 2%. Recente ontwikkelingen
Phalaenopsis was ook in oktober, waarbij er een veildag meer was dan een jaar eerder, de belangrijkste verhandelde potplant. De omzet van dit product steeg echter niet. De toename van het aantal verkochte stuks en de daling van de gemiddelde prijs hielden elkaar in evenwicht. Bij chrysanten was er een daling van de omzet met 9%, door zowel een prijs- als een hoeveelheidsafname. Ook daalde de omzet van anthurium en kalanchoe. Bij bromelia en cyclamen was er een kleine omzettoename. Deze maand viel de sterke toename van het aanbod op van overige kamerplanten en arrangementen, vanwege Allerheiligen en Allerzielen. Bij arrangementen steeg de aanvoer met 50% en bij de overige kamerplanten met 36%. Omdat bij deze laatste groep de gemiddelde prijs ook steeg, was de omzettoename 44% en bij arrangementen 28%.

In november, bij een gelijk aantal veildagen, daalde de omzet met bijna 2% ten opzichte van vorig jaar. Phalaenopsis had een sterke invloed op de prijsvorming. Deze daalde met 14% bij een 3% hoger aanbod. Door een gebrek aan vraag daalde de prijs ongekend sterk. Blijkbaar was de consument nog niet geheel in de stemming voor de kerst gezien de omzetdaling van Euphorbia pulcherrima (de kerstster) met 8%. Bij een lager aanbod daalde ook nog eens de gemiddelde prijs. Hyacinthus moest het met een kwart minder omzet doen. Bij 10% lager aanbod daalde de prijs ook sterk. Overigens was dit een daling naar hetzelfde prijsniveau als in 2015. Ook bij hippeastrum daalde de omzet met 5%. Bij een 9% lager aanbod ging de prijs wel iets omhoog. Verder viel deze maand op dat de omzet van arrangementen sterk toenam (60%). Vooral voor de kersperiode zijn dergelijke arrangementen populair.        

Terugblik op voorafgaande maanden
Het nieuwe jaar begon positief: de veilingomzet kwam in januari ruim 9% hoger uit dan in januari 2016. De stijging was te danken aan een toename van de verkochte aantallen (+6%) en een hogere gemiddelde prijs (+3%). Bij een bescheiden uitbreiding van de verkochte aantallen phalaenopsis steeg de gemiddelde prijs waardoor de omzet van dit product 6% toenam. Ook de bollen op pot lagen goed in de markt. Bij een sterke stijging van de verkochte aantallen, waren de gemiddelde prijzen van hyacinthen en muscari's hoger dan een jaar eerder. Narcissen op pot moesten genoegen nemen met een gelijkblijvend prijsniveau. Een ander opvallend product deze maand was de kalanchoe, die een toename van bijna 40% van de verkochte aantallen realiseerde. Dezelfde ontwikkeling vond plaats bij de groenblijvende planten cactussen en sanseveria's. Al met al kwam de totale kamerplantenomzet uit op 119 miljoen euro, wat een toename van ruim 9% is.

In februari was er een veildag minder dan in 2016. In deze maand werd de vraag gestimuleerd door de viering van Valentijn. Hoewel dit vooral een feest is waar men elkaar bloemen geeft, liften planten mee op deze feestdag. Phalaenopsis kende een lagere aanvoer. Bij gebrek aan een echte rode variant is dit product minder in trek deze maand. Ook potrozen werden minder geleverd. Daarentegen doet anthurium, met zijn vooral rode bloemen, het goed. Van dit product werd dan ook meer afgezet. Ook van kalanchoe was de aanvoer wat ruimer dan een jaar geleden. Bij bollen op pot zoals hyacinthen en narcissen zat de rem er ook op voor wat betreft de aanvoer. Door de dit jaar wat latere Pasen spreiden telers hun productie meer over de overige voorjaarsmaanden.

Maart 2017 telde een veildag meer dan maart 2016. Ook het weer was dit jaar gunstiger dan vorig jaar. Daarnaast was de feestdagenkalender beter gespreid dan in 2016. Internationale Vrouwendag en Engelse Moederdag lagen dit jaar meer uit elkaar. Pasen viel dit keer niet in maart maar in april. Een betere spreiding van deze dagen, waarop veel bloemen en planten worden gegeven, stimuleert de vraag. Dit is normaal gesproken beter voor de prijsvorming. Deze maand was dit duidelijk te merken want de aanvoer veranderde deze maand niet of nauwelijks, maar de gemiddelde prijs steeg met 9 cent naar 1,66 per plant. Producten die opvielen door een hogere gemiddelde prijs waren onder andere de bol-op-potproducten en de groene planten, zoals ficussen. Wel was daar ook het lagere aanbod mede de aanleiding voor. Verder vielen in de veilingstatistieken de sterke toename van de aanvoer van anthurium, sanseveria's, spathiphyllum en campanula's op. Voor dit laatste product werd desondanks nog een flinke prijsverhoging gerealiseerd.

In april bleef de omzet van potplanten nog onder het niveau van vorig jaar (-5%), maar in mei werd juist een sterke omzetstijging gerealiseerd (+15%). Deze grote verschillen ten opzichte van vorig jaar hangen samen met het verschil in veildagen. In april waren er 18 veildagen, tegen 20 in 2016. In mei waren er juist twee veildagen meer dan vorig jaar. De verkopen zijn verder beïnvloed door de viering van Pasen en Moederdag. In mei waren er twee veildagen meer dan vorig jaar omdat Pinksteren dit jaar in juni viel in plaats van mei. In mei wordt ook Moederdag gevierd, een van de belangrijkste verkoopdagen van bloemen. Zo langzamerhand geldt dat ook voor kamerplanten. Mede door deze twee oorzaken was de omzet 15% hoger. Zowel het verkochte aantal stuks (+14%) als de gemiddelde prijs (+1%) profiteerden van de vraag. Een hogere omzet dan gemiddeld werd er genoteerd voor potrozen, kalanchoe en anthurium. Een opvallend lagere omzetgroei dan het gemiddelde werd gerealiseerd door onder andere phalaenopsis en de groene planten ficus en dracaena.  

De omzet van kamerplanten over de eerste zeven maanden van dit jaar is bijna 5% hoger dan vorig jaar. De groei vlakte in juni wat af, maar zette in juli sterk door met een omzetverbetering van ruim 8%. Hierdoor blijft de omzet van de in Nederland geteelde kamerplanten die via de bloemenveiling Floraholland worden verhandeld groeien. De beperkte groei in juni van dit jaar werd mede bepaald doordat er een veildag minder was dan in 2016.In juni was de omzet maar net hoger dan vorig jaar. Zowel de gemiddelde prijs als de verkochte aantallen namen minder dan 1% toe. Die voorzichtigheid is niet bij de afzonderlijke producten terug te vinden. De aanvoer van Phalaenopsis daalde met 7% bij een gelijkblijvende prijs, waardoor ook de omzet met ongeveer 7% daalde. Kalanchoe kende een sterke toename van de verkochte aantallen maar moest wel genoegen nemen met een lagere gemiddelde prijs. Hierdoor bleef de omzetgroei beperkt tot 4%. Bij de potroos, die de omzet top-3 in deze maand completeerde, was het aanbod zo'n 8% lager. Mede hierdoor steeg de gemiddelde prijs met 10%. Opvallend was verder dat de cactussen en succulenten (vetplanten) het deze maand zeer goed deden. Zowel de verkochte aantallen als de gemiddelde prijzen stegen. Mogelijk heeft het een en ander te maken met de warme omstandigheden in delen van Europa en hebben handelaren hun inkoop hierop afgestemd.

In juli was de omzet 8% hoger dan in juli 2016. Zowel de verkochte aantallen (6%) als de gemiddelde prijs (2%) namen toe. De top-3 producten waren gelijk aan die uit de vorige maand. Opvallendste verandering bij deze producten was dat het aanbod van potroos sterk daalde (-21%) waardoor de prijs van dit product toenam. Dit was echter niet voldoende voor een omzettoename. Het aantal verkochte kalanchoë steeg met 8% bij een kleine prijsdaling. Andere producten die in positieve zin opvielen waren bromelia's, zantedeschia's, cactussen, succulenten en sanseveria's. Ondanks de soms forse toename van de aangeboden hoeveelheden, steeg de gemiddelde prijs bij nagenoeg alle genoemde producten. Mogelijk is dit een gevolg van acties met deze producten.   

In augustus kwam de omzet 0,3% boven die van vorig jaar uit. Dit werd gerealiseerd door een iets kleiner aanbod (-0,6%) tegen net iets hogere prijzen (0,9%). Opvallend genoeg bleven de verschillen ook bij de belangrijkste vijf potplanten onder de 8%, meestal is er in deze groep wel een uitschieter te noteren. Blijkbaar hadden telers hun productieplanning maar beperkt veranderd ten opzichte van vorig jaar en bleken handelaren deze maand ook standvastig bij hun aankopen.

In september daalde de omzet met een kleine procent. Maar dit kwam vooral omdat er in september 1 veildag minder zit dan in 2016. Wellicht speelde ook het matige weer ten opzichte van vorig jaar een rol. Bij een gelijk aantal veildagen was de omzet hoger dan die van vorig jaar uitgekomen. Ondanks 1 veildag minder valt de krimp van Phalaenopsis deze maand toch op. De verkochte aantallen daalden fors, namelijk met ruim 9%. Door een licht betere gemiddelde prijs bleef de omzetdaling voor dit product beperkt tot 6,5%. Ook de potchrysant was nog niet in trek. Bij een 6% lager aantal daalde ook de gemiddelde prijs waardoor ook hier de omzet daalde. Groene kamerplanten, die traditiegetrouw rond deze periode veel verkocht worden, behaalden over het algemeen prima resultaten. De ficustelers brachten minder aanbod naar de veiling waardoor de gemiddelde prijs sterk steeg en zo ook de omzet. Draceana werd ook beter betaald. Omdat het aanbod ruim 11% lager was realiseerde dit product geen hogere omzet dan september vorig jaar. Het kan niet anders, gezien de statistieken, dat er in september verkoopacties met sanseveria en cactus waren. De omzet van deze producten steeg zeer sterk.      

Cumulatieve resultaten
In de eerste elf maanden van 2017 was de omzet 3% hoger dan in de eerste elf maanden van vorig jaar. De stijging is zowel te danken aan een toename van de verkochte aantallen (2%) als de gemiddelde prijs (1%). Wel nam de groei wat af naarmate het jaar verstreek. Ten opzichte van het langlopende gemiddelde is de omzet wel nog ruim hoger, vooral veroorzaakt door hogere prijzen.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: Flora Holland (vanaf 2010) en VBN (2007-2009)
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven