Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Veilingomzet - Potplanten

Potplantenomzet in 2016 met 3,3% gestegen
3-3-2017

De veilingomzet van potplanten is in 2016 uitgekomen op 1,5 miljard euro, 3,3% meer dan in 2015. In de laatste maand van het jaar daalde de omzet met 4% ten opzichte van 2015 door een lagere hoeveelheid verkochte stuks (-5%) en een hogere gemiddelde prijs (+1,5%). Het nieuwe jaar is echter positief begonnen: de veilingomzet kwam in januari ruim 9% hoger uit dan in januari 2016. De stijging is te danken aan een toename van de verkochte aantallen (+6%) en een hogere gemiddelde prijs (+3%).

In december daalden opvallend genoeg de verkochte aantallen van Phalaenopsis (-13%). Ook andere kerstproducten zoals de Kerstster, Anthurium en cyclamen werden (veel) minder verkocht. Alleen bij de kerstster leidde dit niet tot een betere gemiddelde prijs. Slechts enkele producten kenden een stijging van de verkochte aantallen. Potrozen was hier een voorbeeld van. Ook Oxalis, een product dat veel wordt gegeven tijdens Silvester (oud en nieuw) in de Duitstalige streken, kende een sterke toename van de verkochte aantallen zonder dat de gemiddelde prijs hier onder leed. Al met al werden er 5 miljoen planten minder verhandeld, steeg de gemiddelde prijs met 3 cent en kwam de omzet 4% lager uit, op 121 miljoen euro.  

De veilingomzet van potplanten heeft zich in januari 2017 positief ontwikkeld. Bij een bescheiden uitbreiding van de verkochte aantallen Phalaenopsis steeg de gemiddelde prijs waardoor de omzet van dit product 6% toenam. Ook de bollen op pot lagen goed in de markt. Bij een sterke stijging van de verkochte aantallen, waren de gemiddelde prijzen van Hyacinthus en Muscari hoger dan een jaar eerder. Narcis op pot moest genoegen nemen met een gelijkblijvend prijsniveau. Een ander opvallend product deze maand was de kalanchoe die een toename van bijna 40% van de verkochte aantallen realiseerde. Deze zelfde ontwikkeling vond plaats bij de groenblijvende planten Cactus en Sansevieria. Al met al kwam de totale kamerplantenomzet uit op 119 miljoen euro, een toename van ruim 9%. 
     
Terugblik op voorafgaande maanden
De hogere omzet van potplanten in oktober was voor ongeveer 1% het gevolg van een aanvoertoename. Het andere deel kwam door een stijging van de gemiddelde prijs. Ook in november was het zowel een hoger aantal verkochte stuks (5%) als een betere gemiddelde prijs (4%) die voor de bijna 10% omzettoename zorgde. In oktober van dit jaar was er een veildag minder. In november juist een veildag meer dan vorig jaar. In oktober van dit jaar viel de lagere aanvoer van Phalaenopsis (-9%) op. In de aanloop naar Allerheiligen is dit niet het geschikste product. Potchrysant is dit wel. Dit was duidelijk zichtbaar in de veilingstatistieken. De omzet steeg met 12% bij een 13% hoger aanbod. De gemiddelde prijs daalde dus slechts weinig. Ook de sterke bloeiende plant kalanchoe deed het in oktober zeer goed. Bij een 7% hoger aanbod steeg de omzet met ruim 22%. Aan het eind van de maand november beginnen de kerstinkopen van kamerplanten. Hyacinthus, Kerststerren en Hippeastrum stonden deze maand in de top 5 omzetmakers. Bij alle drie de producten werd er een omzetgroei met dubbele cijfers gerealiseerd. Ook de iets minder grote aanvoer van Phalaenopsis deed het goed: de gemiddelde prijs steeg met bijna 9%.

De hogere omzet van potplanten in augustus is mede te danken aan de twee werkdagen die de maand dit jaar kende boven het aantal van 2015. Het minder goede weer ten opzichte van vorig jaar heeft de verkopen van binnenplanten gestimuleerd. Bij een toename van 10% van de verkochte aantallen was de gemiddelde prijs 5% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In september, bij een gelijk aantal werkdagen, waren de cijfers minder spectaculair. Bij 1% minder verkochte stuks lag de gemiddelde prijs ongeveer 1,5% hoger, zodat de omzet net boven die van vorig jaar uitkwam.  

In juli waren de verkochte aantallen 7% lager dan in juli 2015. Met nagenoeg hetzelfde percentage is dit gecompenseerd door de stijging van de gemiddelde prijs. De omzet is al met al net iets lager dan in dezelfde maand van 2015. In juni waren de verkochte aantallen bijna 3% lager. In deze maand stond daar echter geen hogere gemiddelde prijs tegenover. De omzet is daarom bijna 3% lager dan in 2015. Phalaenopsis is in deze maand het gewas met de meeste omzet. Deze omzet daalde 4% door een lagere gemiddelde prijs voor dit product. Het beeld van de andere producten was gunstiger. Zonder Phalaenopsis in het productenpakket nam de gemiddelde prijs 1% toe. Overigens had juni 2016 twee veildagen meer dan in juni 2015.

In mei, met een veildag meer dan vorig jaar, waren zowel de verkochte aantallen (4,4%) als de gemiddelde prijs (1,9%) hoger dan die in 2015. De goede Moederdagverkopen speelden hierbij een rol. In april bedroeg de omzetstijging bijna 7%. De verkochte aantallen waren deze maand iets lager (-1%) ten opzichte van april 2015, maar de gemiddelde prijs steeg bijna 8%. In deze maand zaten twee veildagen minder dan in 2015. Hieruit mag worden geconcludeerd dat met name april gunstig is uitgepakt voor de kamerplantenomzet.

Het eerste kwartaal is wisselend verlopen. In maart zijn er meerdere feestdagen die de verkoop stimuleren. Het aantal verkochte stuks nam echter sterk af (-8%). Dit kwam vermoedelijk omdat de feestdagenkalender niet zo optimaal was als in 2015. Engelse Moederdag en Internationale Vrouwendag vielen nu bijna gelijktijdig en Pasen was erg vroeg. In februari nam de aangeboden hoeveelheid met ruim 9% toe, terwijl de prijs (0,6%) nauwelijks veranderde. De maand telde een veildag meer dan vorig jaar. Plantenkwekers spelen deze maand in op Valentijnsdag, waarbij vooral bloeiende planten met rode bloemen aantrekkelijk zijn. De teruggang van de omzet van kamerplanten in januari is mede toe te schrijven aan een veildag minder dan in 2015. Bij een kleine 6% daling in het aantal verkochte stuks bleef ook de gemiddelde prijs iets achter op vorig jaar. Door de weinige feestdagen en de winterperiode is de vraag naar kamerplanten in deze periode gering. Op deze lagere vraag passen telers hun aanbod aan. Ook het aanbod van groene kamerplanten, die veelal als vervangingsaankoop dienen voor de kerstboom in deze periode, was in januari lager.

Cumulatieve resultaten
Ondanks de daling van de omzet in december van 2016 kwam de omzet van kamerplanten in geheel 2016 zo'n 3,3% hoger uit dan in 2015. Ten opzichte van het langlopende gemiddelde was de omzet in geheel 2016 zo'n 3,6% hoger.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: Flora Holland (vanaf 2010) en VBN (2007-2009)
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven