Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Branchegegevens export - Sierteelt

Export bloemen en planten groeit minder hard
22-12-2017

De Nederlandse export van bloemen en planten nam in oktober (2%) en november (4%) toe ten opzichte van dezelfde maanden in 2016. De groei was minder groot dan eerder dit jaar het geval was. Over de eerste elf maanden van 2017 was de totale groei ruim 5%: de exportgroei van snijbloemen was 6% en die van pot- en tuinplanten 3%. Deze uitkomsten zijn gemeld door de VGB op basis van gegevens van Floridata.

Recente resultaten
In oktober was er een werkdag minder dan een jaar geleden. Desondanks kon er toch een voorzichtige groei van de export worden genoteerd, vooral bij de planten. Vorig jaar waren de inkoopprijzen van bloemen hoger. De vraag werd wel gestimuleerd door de viering van Allerheiligen en Allerzielen in deze periode. De exportwaarde naar Duitsland en Frankrijk daalde met respectievelijk 3,5% en 4%. Duitsland kende een extra vrije dag waarop de winkels niet waren geopend. De export naar het Verenigd Koninkrijk is al het gehele jaar lager dan vorig jaar. Door de onzekerheid over de gevolgen van de komende Brexit is de koers van het Britse pond al langer ongunstig ten opzichte van de euro. Hierdoor is de inkoop van hetzelfde bloemetje of plant duurder geworden voor de Britten. De afname in oktober was minimaal, structureel is de daling ongeveer 6%.Ook naar Denemarken, Zweden en de Verenigde Staten van Amerika werd dit jaar minder waarde geëxporteerd.

In november was de exportgroei 4%. Duitsland droeg daar vooral aan bij met een sterkere groei dan gemiddeld. Ook de export naar Rusland steeg in deze maand sterk. Al het gehele jaar is de groei naar dit land opmerkelijk hoog. Ook naar Noorwegen en Tsjechië was de exportwaarde hoger dan een jaar geleden. Minder bloemen en planten werden geëxporteerd naar Denemarken, de Verenigde Staten van Amerika (-10%) en het Verenigd Koninkrijk (-1%). De inkoopwaarde voor snijbloemen steeg wat door een verschuiving naar duurdere producten ten opzichte van vorig jaar. Mede hierdoor nam de exportwaarde 7% toe. Onder invloed van lagere inkoopprijzen voor Phalaenospis bleef de plantenexport op hetzelfde niveau als vorig jaar.

Terugblik op voorafgaande maanden
In januari was de export met 407 miljoen euro al ruim 11% hoger dan een jaar eerder. Zowel een hogere prijs als twee werkdagen meer in deze maand zorgde voor deze toename. Bij snijbloemen was de exportgroei groter (14%) dan bij de planten (8%) (VGB, 2017). In januari groeide de export naar Rusland, Zweden en Polen terwijl de export naar Engeland en Zwitserland daalde. Deze ontwikkelingen hebben mede te maken met veranderende koersverhoudingen. Zo kunnen Russen weer meer kopen voor hun roebel dan een jaar geleden en is de eurokoers ten opzichte van de Zweedse kroon na de stijging in de laatste maanden van 2016 weer gedaald. Bij de nieuwe jaarcontracten voor de Engelse markt moest rekening worden gehouden met de minder gunstige koersverhoudingen met dit land. 

In februari, waarin de belangrijke verkoopdag Valentijn valt, was er ook een exportgroei van ongeveer 7%. De verkopen voor Valentijn waren naar tevredenheid omdat dit jaar ook impulsinkopen weer gedaan konden worden. Dit jaar viel Valentijnsdag op een dinsdag, vorig jaar op een zondag. Dat de markt aangetrokken is, mag blijken uit het feit dat er in februari 2017 een hogere omzet werd gerealiseerd dan in februari 2016, ondanks een veildag minder. In 2016 werden in deze maand ook al inkopen gedaan voor de Engelse Moederdag, die in 2016 begin maart werd gevierd. Dit jaar viel deze Engelse Moederdag pas eind maart. Met de hoge temperatuur van gemiddeld 5 graden zat het deze maand wel goed.

Begin maart werd, zoals elk jaar, Internationale vrouwendag gevierd. Dit is in Oost-Europa een traditionele dag waarop vrouwen bloemen geschonken krijgen. Mede door een veildag meer dan vorig jaar groeide de exportwaarde in deze maand met 5%. De groei werd ook veroorzaakt door de hiervoor al aangehaalde betere spreiding van de feestdagen waarop bloemen worden gegeven. Zo lagen internationale vrouwendag (op 8 maart) en Engelse Moederdag (op 26 maart) minder dicht op elkaar dan in 2016. Maar ook het warme en goede voorjaarsweer stimuleerde de verkoop. Vorig jaar was er in maart juist een koudere periode. De extra stimulans die Pasen op de export van bloemen en planten heeft, werd dit jaar in deze maand gemist, omdat Pasen enkele weken later viel dan vorig jaar. De verwachting is dat de exportvraag ten behoeve van deze feestdag de twee werkdagen die april minder telt, kan compenseren.          

In april waren er twee veildagen minder dan in april 2016. Toch hebben de exporteurs in deze maand net wat meer sierteeltwaarde weten te exporteren dan in 2016. De exportwaarde bedroeg 575 miljoen euro. De stijging is mede veroorzaakt door de vraag die ontstond door de viering van Pasen in april. Vorig jaar viel Pasen in maart. In mei, met twee veildagen meer dan in 2016, nam de exportwaarde toe tot 733 miljoen euro. Nog niet eerder was de exportwaarde in een maand zo hoog. Uiteraard spelen de extra veildagen een rol, maar ook de viering van Moederdag in grote delen van Europa. De verkopen verliepen naar wens, uitgezonderd voor de Franse Moederdag.
 
In april was het vooral Frankrijk dat een positieve exportwaarde realiseerde (+9%). Maar ook Polen en Rusland zaten sterk in de lift. De exportwaarde naar Oostenrijk en Zweden was fors lager dan een jaar eerder. De belangrijkste bestemming voor de uit Nederland geëxporteerde bloemen en planten bleef Duitsland. De export naar dit land bleef in april nagenoeg onveranderd ten opzichte van april 2016.

In mei werden er naar Frankrijk en Engeland, in tegenstelling tot de algemene trend, minder bloemen en planten geëxporteerd. In Frankrijk vielen de Moederdag verkopen tegen vanwege het warme weer. Deels werd dit ook veroorzaakt doordat Hemelvaart dit jaar vlak voor Moederdag plaatsvond. Hierdoor waren veel mensen op vakantie, wat de vraag op Moederdag drukte. Door koersverschillen is het voor de Engelsen duurder om bloemen te kopen in euro's dan vorig jaar rond deze tijd. Dit heeft, eigenlijk het hele jaar al, zijn effect op de exporten. Ook is de concurrentie van andere aanbieders groot. Naar alle andere landen werd fors meer geëxporteerd. De exportgroei naar Duitsland, Polen en Oostenrijk was ver bovengemiddeld. De exportgroei naar België en Zweden bleef onder het gemiddelde.

De exportwaarde van sierteeltproducten is de eerste zeven maanden van 2017 uitgekomen op een waarde van bijna 3,8 miljard euro (bron: Floridata). De groei van 6% is mede te danken aan de gunstige spreiding van feestdagen waarop bloemen worden gegeven. Ook in de zomermaanden juni en juli hebben de Nederlandse exporteurs de stijgende lijn weten te continueren. Wel is de groei de afgelopen twee maanden beperkter van omvang geweest dan eerder dit jaar. In juni, toen er een werkdag minder was, bleef de stijging van de export beperkt tot een half procent en in juli werd ongeveer 1,5% groei genoteerd.

In juni bedroeg de export 448 miljoen euro, 2 miljoen meer dan een jaar geleden in dezelfde periode. In deze maand werd er vooral groei genoteerd naar Polen (+19%) en Rusland (+45%). Overigens is de exportwaarde van Rusland nog niet op het oude niveau. Voor Polen zijn de vooruitzichten goed: een daling van de werkloosheid en een economische groei in het vooruitzicht helpen het consumentenvertrouwen, bericht de VGB op basis van gegevens van Floridata. De Franse markt kende een daling van de exportwaarde met 6 miljoen euro ofwel 9%. De tegenvallende verkopen van Moederdag en de onzekerheden rond de verkiezingen speelden volgens de VGB een negatieve rol. Ook naar het Verenigd Koninkrijk kreeg de exportwaarde een tik door een daling van 8 miljoen euro (-12%). Met name naar Zweden steeg de exportwaarde. Ook naar Oostenrijk werd procentueel meer verwaard aan bloemen en planten. Duitsland blijft het belangrijkste handelsland voor Nederland als het gaat om bloemen en planten. De groei naar ons buurland bedroeg 1,2%. Vooral de warmte in verschillende delen van Europa belemmerde een verdere groei van de exportwaarde.

In juli bedroeg de exportwaarde 357 miljoen euro. Hiervan ging in deze maand 31% naar Duitsland. De groei van 2,1% was hoger dan de gemiddelde groei van 1,4%. Opnieuw moest de export naar Engeland een behoorlijk veer laten. De exportwaarde daalde 10 miljoen euro. Dit is een daling van 15% ten opzichte van vorig jaar. Nog altijd is de slechtere koersverhouding een probleem. Polen en Rusland bleven het ook in juli goed doen met beide een toename van de export van 3 miljoen euro. Juist hier zijn koersverhoudingen tussen de euro en de plaatselijke valuta momenteel gunstig.

In augustus was er een beperkte groei van 2% van de export van bloemen en planten, zo blijkt uit gegevens van Floridata. Naar het belangrijkste exportland Duitsland stabiliseerde de export en bleef die steken op 126 miljoen euro tegen 127 miljoen euro vorig jaar. De export naar Italië en het Verenigd Koninkrijk daalde met 4%. Ook naar Denemarken, Zweden en Oostenrijk werd aanzienlijk minder geëxporteerd. Hiertegenover staat een toename van de export naar vooral Frankrijk. Ook naar België, Polen en Zwitserland werden positieve resultaten geboekt. De groei kwam vooral van landen die buiten de export top 10 vallen. De export naar deze groep landen steeg met 13% tot 78 miljoen euro in deze vakantiemaand. Opnieuw deed de bloemenexport het in deze maand beter dan kamerplanten. Deze trend is volgens de VGB al het gehele jaar gaande. De bloemenexport is met 5% toegenomen en is tot en met augustus 7% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale exportwaarde van bloemen bedraagt na 8 maanden 2,6 miljard euro. De plantenexport kromp in augustus met 2% maar behoudt nog een groei van 4% over de eerste negen maanden van 2017.

In september trok de vraag aan. Ondanks een werkdag minder werd een exportstijging van ruim 4% gerealiseerd, zowel voor bloemen als voor planten. Deze maand werd er wel meer afgezet in Duitsland. De export steeg met 4,8% en was hiermee hoger dan gemiddeld. Andere sterke stijgers deze maand waren Frankrijk, Italië en Polen. De export naar het Verenigd Koninkrijk en Denemarken daalde met respectievelijk 3% en 8%. Volgens de VGB is dat mede veroorzaakt door de sterke euro.

Cumulatieve resultaten
Cumulatief is de exportwaarde in de eerste elf maanden met 5,5 procentpunt gestegen ten opzichte van vorig jaar. De exportwaarde ten opzichte van het langlopende gemiddelde is zelfs een kleine 13 procentpunten toegenomen. Opvallend is dat de cumulatieve export naar Duitsland sterk in de lift zit. De economie loopt goed en het consumentenvertrouwen is hoog. Ook de export naar Polen en Rusland is tot en met september sterk gestegen. De Engelse markt is echter met zo'n 5% gekrompen.   


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: HBAG bloemen en planten, vanaf april 2014 Floridata
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven