Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Branchegegevens export - Sierteelt

Sierteeltexport met 5,7 miljard euro naar recordhoogte in 2016
3-3-2017

De exportwaarde van sierteeltproducten is in 2016 uitgekomen op 5,7 miljard euro, 3% meer dan in 2015. Een dergelijk hoge exportwaarde werd niet eerder genoteerd. De exportwaarde van snijbloemen groeide met ruim 2% tot 3,5 miljard euro. De potplanten en tuinplanten waren samen goed voor 2,2 miljard euro aan exportwaarde (+4%).

In december 2016 was de exportwaarde nagenoeg gelijk aan vorig jaar december met 444 miljoen euro. Duitsland was opnieuw de motor achter de relatief positieve cijfers in deze maand. Deze maand was kouder dan eerder en bovendien was er een werkdag minder dan in 2015. Toch steeg de exportwaarde naar Duitsland naar 109 miljoen euro (+7%). Deze stijging werd tenietgedaan door de negatieve ontwikkeling op het Verenigd Koninkrijk. Er werd 11 miljoen euro minder naar dit land verscheept. Bij andere landen bleef het verschil met vorig jaar tussen het miljoen positief dan wel negatief en waren de veranderingen dus beperkt. Al met al daalde de exportwaarde met een half miljoen euro.

In november bedroeg de exportwaarde in totaal 437 miljoen euro, een kleine 5% meer dan in 2015. In november waren drie landen die een sterk hogere exportwaarde realiseerden: Duitsland, Belgie en Polen. Naar deze drie landen steeg de export met respectievelijk met 9%,18% en 15%. Naar het Verenigd Koninkrijk lag de exportwaarde opnieuw een stuk lager dan in 2015. Ditmaal moest de exportwaarde 11% inleveren. Naar andere landen uit de top 10 steeg de exportwaarde beperkt. Oostenrijk was hierop een uitzondering. De exportwaarde was een fractie lager dan in november 2015. 

Terugblik op voorafgaande maanden
De totale export van bloemen en planten kwam in oktober 2016 uit op 438 miljoen euro, 2,7% meer dan in 2015. In oktober was de export naar Duitsland en Frankrijk groter dan een jaar eerder. Naar Duitsland steeg de export met bijna 10% terwijl de export naar Frankrijk met 5% toenam. De daling van de exportwaarde naar het Verenigd Koninkrijk ging ook in oktober door. De exportdaling naar dit land bedroeg in oktober 11%. Al sinds februari is de koers van het Britse pond lager dan in 2015. Uitgezonderd februari en in mei was de export in 2015 naar dit land lager dan in 2015. Na de uitslag van het Brexit-referendum is de koersverhouding verder verslechterd.

In september bedroeg de totale export van bloemen en planten 430 miljoen euro. Dit is iets meer dan in september 2015. De grootste exportgroei in absolute zin was er voor Duitsland en België. De export naar Oostenrijk, Polen en Denemarken groeide procentueel gezien sterk. De exportwaarde naar het Verenigd Koninkrijk daalde echter. De export nam af met ruim 7%, een waardevermindering ten opzichte van vorig jaar van ruim 5 miljoen euro. De daling is vooral het gevolg van de negatieve koersverhoudingen tussen de euro en het pond als gevolg van het Brexit-besluit. Hierdoor is het voor Engelse afnemers minder aantrekkelijk geworden om in Eurolanden bloemen en planten te kopen. Overigens daalde ook de export naar Frankrijk (-4%). In augustus steeg met de export met 12% tot een totaal van 424 miljoen euro. De groei is deels veroorzaakt door twee werkdagen meer in augustus ten opzichte van vorig jaar. Met name de export naar Duitsland steeg sterk (23%). Ook naar Frankrijk werd in absolute zin meer geëxporteerd, procentueel lag de groei echter onder het gemiddelde. Ook naar België, Zweden, Denemarken en Polen werd een sterke (procentuele) groei genoteerd. De export naar het Verenigd Koninkrijk daalde in augustus met 1%. In juli was de export bijna 2% hoger dan het jaar ervoor met een totaal van 352 miljoen euro. Bij een gelijk aantal werkdagen groeide de export naar België, Frankrijk en Italië met respectievelijk 15%, 12% en 8% relatief sterk. Ook de afzet naar Duitsland bleef met een stijging van 6% op peil. In juli was de export naar Polen (-6%) en het Verenigd Koninkrijk (-8%) lager dan vorig jaar. Dit heeft te maken met de lagere koers van het Britse Pond, waardoor producten duurder worden om te importeren. De export naar Rusland daalde met bijna de helft.

In juni was de groei van de totale export ook gefundeerd op de sterke groei van de exportwaarde naar Duitsland (6%). Andere landen, Oostenrijk uitgezonderd, moesten het met een lagere groei of een afname doen. De landen waarnaar de exportwaarde van bloemen en planten toenam waren Frankrijk (+5%) en België (2%). Naar Zwitserland bleef de export onveranderd ten opzichte van vorig jaar. Naar andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Zweden ( beide -6%), Italië (-4%) en Polen (-3%) daalde de exportwaarde. In mei werd in bijna geheel Europa Moederdag gevierd. Nederland, België, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk vierden dat aan het begin van de maand en in Frankrijk was dat enkele weken later. De handel klaagde over het feit dat Floraholland op de donderdag van Hemelvaart zijn veiling dicht hield, zo vlak voor Moederdag (zondag). Maar dit resulteerde niet in een lagere exportwaarde: in mei was er een toename van de export met 45 miljoen euro tot 650 miljoen euro (+7%). De groei in deze maand is deels het gevolg van een werkdag meer dan in 2015. Ook de maand april is goed verlopen, zeker gezien de twee werkdagen minder ten opzichte van 2015 in deze maand. Met name het gunstige weer in Europa heeft de vraag gestimuleerd. In april was de toename 21 miljoen euro, waarmee de totale export uitkwam op 561 miljoen euro (+4%). 

In maart bleef de omzet stabiel op 619 miljoen euro. In februari steeg de export ten opzichte van februari 2015 met 31 miljoen euro. In totaal was de export zo'n 575 miljoen euro. Valentijnsdag viel dit jaar op zondag en was daardoor iets minder gunstig dan in 2015. Dit werd gecompenseerd door een werkdag meer ten opzichte van vorig jaar. In januari was de exportwaarde van sierteeltproducten ongeveer 5,5% lager dan een jaar eerder. De exportwaarde bleef steken op 366 miljoen euro. Dat is ongeveer 21 miljoen euro lager dan vorig jaar toen januari een werkdag meer telde.

Cumulatieve resultaten
De exportwaarde is in 2016 uitgekomen op 5,7 miljard euro, een groei van 3%. Naar onze oosterburen is de export in 2016 met 7% gestegen. Vorig jaar verliep de export naar Duitsland moeizaam. De export naar het Verenigd Koninkrijk is juist met 5% gedaald. Naar Frankrijk nam de exportwaarde met 3% toe ten opzichte van vorig jaar. Ook naar België (11%), Polen (9%) steeg de exportwaarde. Hiermee is de bloemen- en plantenexport in 2016 ruim zeven punten uitgekomen boven het langlopende gemiddelde.


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: HBAG bloemen en planten, vanaf april 2014 Floridata
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven