Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Branchegegevens export - Sierteelt

Sierteeltexport eerste kwartaal 2017 naar record
21-4-2017

De exportwaarde van sierteeltproducten is in het eerste kwartaal van 2017 uitgekomen op een waarde van 1,67 miljard euro, een record voor deze periode. De groei is mede te danken aan de gunstige spreiding van feestdagen waarop bloemen worden gegeven.

In januari was de export met 407 miljoen euro al ruim 11% hoger dan een jaar eerder. Zowel een hogere prijs als twee werkdagen meer in deze maand zorgde voor deze toename. Bij snijbloemen was de exportgroei groter (14%) dan bij de planten (8%)(VGB, 2017). In januari groeide de export naar Rusland, Zweden en Polen terwijl de export naar Engeland en Zwitserland daalde. Deze ontwikkelingen hebben mede te maken met veranderende koersverhoudingen. Zo kunnen Russen weer meer kopen voor hun roebel dan een jaar geleden en is de eurokoers ten opzichte van de Zweedse kroon na de stijging in de laatste maanden van 2016 weer gedaald. Bij de nieuwe jaarcontracten voor de Engelse markt moest rekening worden gehouden met de minder gunstige koersverhoudingen met dit land. 

In februari, waarin de belangrijke verkoopdag Valentijn valt, was er ook een exportgroei van ongeveer 7%. De verkopen voor de Valentijn waren naar tevredenheid omdat dit jaar ook impulsinkopen weer gedaan konden worden. Dit jaar viel Valentijnsdag op een dinsdag, vorig jaar op een zondag. Dat de markt aangetrokken is, mag blijken uit het feit dat er in februari 2017 een hogere omzet werd gerealiseerd dan in februari 2016, ondanks een veildag minder. In 2016 werden in deze maand ook al inkopen gedaan voor de Engelse Moederdag, die in 2016 begin maart werd gevierd. Dit jaar viel deze Engelse Moederdag pas eind maart. Met de temperatuur zat het deze maand wel goed. Het was warm met gemiddeld 5 graden.

Begin maart werd, zoals elk jaar, Internationale vrouwendag gevierd. Deze is in Oost-Europa een traditionele dag waarop vrouwen bloemen geschonken krijgen. Mede door een veildag meer dan vorig jaar groeide de exportwaarde in deze maand met 5%. De groei werd tevens veroorzaakt door de hiervoor al aangehaalde betere spreiding van de feestdagen waarop bloemen worden gegeven. Zo lagen internationale vrouwendag (op 8 maart) en Engelse Moederdag (op 26 maart) minder dicht op elkaar dan in 2016. Maar ook het warme en goede voorjaarsweer stimuleerde de verkoop. Vorig jaar was er in maart juist een koudere periode. De extra stimulans die Pasen op de export van bloemen en planten heeft, werd dit jaar in deze maand gemist, omdat Pasen enkele weken later valt dan vorig jaar. De verwachting is dat de exportvraag ten behoeve van deze feestdag de twee werkdagen die april minder telt, kan compenseren.          

Cumulatieve resultaten
Cumulatief is de exportwaarde in het eerste kwartaal met zo'n 7% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Hiermee is de exportwaarde ten opzichte van het langlopende gemiddelde met 12 procentpunten toegenomen.  


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: HBAG bloemen en planten, vanaf april 2014 Floridata
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven