Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Fijn stof
     
Fijn stof
Kies een indicator
Aboluut PM10 - Veehouderij

Pluimveehouderij veroorzaakt twee derde van de fijnstofemissie uit de landbouw
18-12-2017

De fijnstofemissie vanuit de landbouw is voornamelijk afkomstig vanuit de pluimveehouderij. Tussen 1995 en 2010 trad er bijna een verdubbelding op van de emissie vanuit de pluimveehouderij als gevolg van de overgang van batterijhuisvesting naar grond- en volière huisvesting. De totale emissie stabiliseert op een niveau van bijna 6.500 ton.

In de rundveehouderij is de fijnstofemissie tussen 1990 en 2005 met bijna 30% gedaald. De daling was met name het gevolg van een afname van het aantal dieren en een afname van beweiding. In de laatste jaren stijgt de emissie weer doordat het aantal dieren is toegenomen. In de varkenshouderij daalde de fijnstofemissie met een derde. Deze daling vond vooral na 2000 plaats. De belangrijkste oorzaak was een toename van het gebruik van luchtwassers in varkensstallen. Fijnstofemissies van overige bronnen uit de landbouw zijn vrijwel constant. Het betreft voornamelijk emissies die plaatsvinden bij het lossen, laden en aanwenden van kunstmest, het lossen van krachtvoer, het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen en het oogsten van akkerbouwgewassen.Kies een sector
Contactpersoon
Harry Luesink
070 33 58315
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven