Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Fijn stof
     
Fijn stof
Kies een indicator
Aboluut PM10 - Veehouderij

Pluimveehouderij veroorzaakt twee derde van de fijnstofemissie uit de landbouw
19-12-2016

De fijnstofemissie vanuit de landbouw is voornamelijk afkomstig vanuit de pluimveehouderij. Tussen 1995 en 2011 is de emissie vanuit de pluimveehouderij verdubbeld als gevolg van de overgang van batterijhuisvesting naar grond- en volière huisvesting. De totale emissie bedroeg in 2015 ruim 6.500 ton; een stijging van 2,5% ten opzichte van 2014.

In de rundveehouderij is de fijnstofemissie tussen 1990 en 2000 met ongeveer 25% gedaald om daarna te stabiliseren. De daling was met name het gevolg van een afname van het aantal dieren en een afname van beweiding. In de varkenshouderij daalde de fijnstofemissie met een derde. Deze daling vond vooral na 2000 plaats. De belangrijkste oorzaak was een toename van het gebruik van luchtwassers in de varkensstallen. Fijnstofemissies van overige bronnen uit de landbouw zijn vrijwel constant. Het betreft voornamelijk emissies die plaatsvinden bij het oogsten van akkerbouwgewassen, het aanwenden van kunstmest en het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen.Kies een sector
Contactpersoon
Harry Luesink
070 33 58315
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven