Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Energie
     
Energie
Kies een indicator
Energiegebruik en -kosten - Grote zeevisserij

Stookolieverbruik grote zeevisserij neemt af door strengere eisen aan brandstoffen scheepsvaart
17-3-2017

Sinds 1 januari 2015 is het toegestane zwavelgehalte voor scheepsbrandstof die gebruikt wordt binnen zogenoemde Emission Control Areas (ECAs) vastgesteld op 0,10% m/m (massaprocent). Onder deze ECA's vallen onder andere de Noordzee en Baltische zee. Voor de grote zeevisserij betekent dit dat in deze gebieden geen gebruik meer gemaakt kan worden van stookolie als brandstof. Hierdoor wordt er relatief meer gasolie verbruikt. Waar in de periode tot en met 2014 nog meer dan 80% van het brandstofverbruik bepaald werd door stookolie, lag het aandeel in 2015 rond de 42%.Het totale brandstofverbruik van de grote zeevisserij lag in 2016 rond 50 mln. liter, wat 2% hoger is dan het jaar ervoor. Hoewel er minder trawlers actief waren in 2016, waren deze gemiddeld wel meer dagen actief op zee.


De brandstofkosten in de grote zeevisserij zijn sinds 2011 afgenomen met ruim 58%, van 37 mln. euro in 2011 naar 16 mln. euro in 2015. De krimp van de vloot (van 14 naar 7 trawlers) en de lagere brandstofprijzen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze forse afname.


Buiten ECA's
De grote zeevisserij kan buiten de ECA's nog wel gebruik maken van stookolie als brandstof. Tot 1 januari 2020 is het toegestane zwavelgehalte buiten deze gebieden nog 3,5% m/m. (Bron: Ministerie van I&M).Kies een sector
Contactpersoon
Wim Zaalmink
+31320293530
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven